1.a.2 Loopbaan Mieke

Onderwijs-loopbaan van:

 Mieke Willems van Helmond, (Maria Petronella Jacoba) 

Geboren te Deurne, 1 mei 1949

Jongste kind uit een gezin van 10 kinderen: 5 meisjes en 5 jongens.

Beroep vader: meester-schoenmaker; eigen bedrijf.

Hobby’s:

Wandelen;  gewoon fietsen; koken en vooral veel buurten en zorgen (voor anderen).

Opleidingen:

Na de lagere school:

1961-1964 Meisjesmulo, St. Maria
1964-1965 Vormingsklas, Sint Martha Eindhoven
1965-1969 Opleiding lerares N XII Katholieke Beroepenschool voor meisjes, Eindhoven(inclusief pedagogisch getuigschrift voor het nijverheidsonderwijs)

Cursussen:

1963 Praktijkdiploma typiste
1998-2011 Bedrijfshulpverlening, met jaarlijkse herhaling (BHV)
1999 HACCP, cursus hygiënecode, APS Utrecht
2006      Cursus preventiemedewerker,ARBO-VO           
2006 Leefstijl  voor jongeren voor het voortgezet onderwijs
2008 Verdiepingscursus preventiemedewerker, ARBO-VO

Gegeven vakken:

Zorg voor de voeding,  woning , kleding en gezondheid; Gezondheidskunde; Huishoudkunde; Studieles en Verzorging.

Aanstellingen en schoolwerkzaamheden:

1969-1980 Als docent in vaste dienst van Sancta Maria waaronder vaksectiehoofd, vaksectievoorzitter van de regio en tevens lid van de Staf
1988 In tijdelijke dienst van Sancta Maria, waarneming
1989 In tijdelijke dienst van Sancta Maria, waarneming
1990-1991 In tijdelijke dienst van PBVE, gewest Helmond (les aan langdurig werklozen)
1992 In tijdelijke dienst van Sancta Maria, waarneming
1993-1995 In tijdelijke dienst van Elkervoorde, waarneming
1993-1996 Gegeven cursussen: Fijne keuken; Koude Keuken; Oosters koken en Koken voor Mannen.
1995-1996 In tijdelijke dienst van RIVB (huidige ROC) Eindhoven
1996-2011 In vaste dienst van Elkervoorde en vanaf 1-8-1997 Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne, Alfrinkcollege, waarvan:
1998-2001 Secretaris/lid van de Personeelsraad
2003-2011 Arbocoördinator van de Instelling
2003-2011 Arbocoördinator van het Alfrinkcollege (vanaf 2005 Preventiemedewerker genoemd)
2008-2011 Veiligheidscoördinator van de Instelling

Bijzonderheden:

  • Ik stond als baby al in de Katholieke Illustratie (bij een reportage over een dorpsdokter uit Deurne).
  • Ik kan pijn wegbidden bij verbranden.
  • Ik heb op Sancta Maria ook stage gelopen en wel bij Zr. Ernestine.