1.a.3 Mieke in cijfers

Mieke in cijfers

Aantal item
8 jaar gebruik gemaakt van de Ouderen Senioren Regeling (rugzakje is leeg!)
2 keer uit het onderwijsproces geweest: van 1980-1988 voor de kinderen en in 1999 met ziekteverlof geweest vanwege longembolie
18 keer een Akte van benoeming gehad
9 keer een Akte van ontslag gehad
1 keer een werkloosheidsuitkering gehad: slechts enkele weken
1 keer Op detacheringbasis gewerkt  bij PBVE (volwasseneneducatie)
8 keer Afscheid genomen op school op één en dezelfde school
op 2 Verschillende scholen gewerkt
2 keer Bijdrage geleverd aan methode Huishoudkunde van NCB
1 keer Bijdrage geleverd aan methode ‘Traject’, sector Zorg & Welzijn; Nijgh-Versluijs
2 keer Aan een RI&E  meegewerkt, uitgevoerd en een plan van aanpak opgesteld.