2.f.1 Gebouwen na 2000 algemeen

Het is bijna Kerstvakantie van het schooljaar 2000-2001. In het nieuwe kalenderjaar gaan ‘AC Kruisstraat’ en ‘AC Jozefstraat’ – samen dan 900 personen – onder hetzelfde dak aan de Jozefstraat onderwijs geven en volgen.

Op 22 december is de verhuizing en een laatste leerlingenfeest in de gymzaal boven de fietsenkelder gepland. En niet te vergeten de laatste groepsfoto van leerlingen en personeel op deze vaste stek in de Kruisstraat. Jaren lang een vanzelfsprekendheid. Dat moment moet vereeuwigd worden!

Vanaf het hoofdgebouw wordt door 'Foka Deurne' de laatste groepsfoto op Elkervoorde gemaakt… Wie herken je nog ?

Vele tafels, stoelen, kasten, apparatuur en niet te vergeten al die verhuisdozen vinden hun weg naar de St. Jozefstraat. Het hoofdgebouw, in 1958 gebouwd en in 1959 geopend. Daarnaast twee vrijstaande gymzalen en een aula. En niet te vergeten het gebouw vlak aan de Kruisstraat, de vroegere Sint Maria Mulo voor meisjes dat na de intrek van het LHNO de naam ‘de Trip’ kreeg. Adieu Kruisstraat dus. Lege lokalen en een bijna leeg computerlokaal waar de helpende leerlingen nog op een worstenbroodje getrakteerd worden uit dank voor hun hulp.

Door de 'cameraman' alles vastgelegd, nog even nakletsen met enkele helpers.

Al hoewel de schoolgebouwen sinds de verhuizing leegstaan, moeten conciërges van het Alfrinkcollege aanvankelijk nog regelmatig naar de Kruisstraat voor achtergebleven meubilair, bouwmaterialen of archiefstukken. Op de nieuwe locatie is daar allemaal geen plek voor! Terwijl de schoolbevolking van het Alfrinkcollege dag in dag uit het ‘te enge jasje’ ervaart verdwijnen de gemeentelijke bouwplannen langzaamaan achteraan in de kast. De vraag naar appartementen blijkt een stuk minder geworden ! De gebouwen krijgen een, weliswaar tijdelijke, andere bestemming. Hieronder een schema en een luchtopname daarvan.

Op de volgende pagina’s leest u meer over de andere (tijdelijke) bestemmingen. En tevens over de sloop van bepaalde bijgebouwen.

2.f.2 Tijdelijk cultuur en… onderwijs !

Intussen valt het oog van een aantal Deurnese kunstenaars op de leeggekomen schoolgebouwen aan de Kruisstraat. Een ideale ateliersruimte. Er wordt in 2001 een Stichting opgericht. Het bestuur ervan wordt voorgezeten door Michiel Dankers. De overige leden zijn Guido Goorts (later opgevolgd door Hans de Bock) en Léon Verdonschot. In de zomer van dat jaar betrekken ze de verschillende lokalen van het hoofdgebouw en ook nog de vrijstaande gymzaal. Het gebouw vlak aan de weg gelegen wordt tijdelijk gebruikt door de peuterspeelzaal ‘Kiekeboe’. In een later stadium krijgen ook zij te maken met schaalvergroting.

In 2005 verschijnt er een uitgave van IVO-Deurne: ‘Op weg naar het onderwijsvierkant van Deurne’, onder regie van Harold van der Burgt. In de aanloop naar de publicatie wordt in de Kruisstraat ook nog een aantal foto’s gemaakt (2004). Het eerste spontane groen verschijnt op het pauzeplein.

In 2004 verschijnt op het pauzeplein het eerste spontane groen !

De aula van de school wordt vanaf schooljaar 2003-2004 ook nog gebruikt door de dan pas gestarte praktijkschool, eveneens onderdeel van IVO-Deurne. Deze school voor speciaal voortgezet onderwijs start daar met 8 leerlingen. Ook oud-collega Thijs Maas heeft daar nog een tijdje gewerkt. De naam van deze school, bedacht door Jan ter Horst van HC, wordt begin 2004 onthuld: ‘De Sprong’. In 2006 verhuist deze steeds groter wordende deelschool naar het verbouwde schoolgebouw aan de Burgemeester Roefslaan, onderdeel van het onderwijsvierkant.

Met het vorderen van de jaren groeit het kunstenaarscollectief en opereert onder de naam DESTAT (Deurnese Stichting Ateliers). Ook een oud-collega van Sancta Maria/Elkervoorde zit regelmatig achter zijn ezel: het is Cor Verhoeven. Zijn atelier is de vroegere IHNO-kamer van de Trip.

Cor Verhoeven (1935-2021) destijds in zijn knusse atelier, de voormalige IHNO kamer van ‘de Trip’, waarin voorheen de Sint Maria Mulo was gevestigd.

Onderstaande foto’s zijn gemaakt in december 2010. Het 21 leden tellende kunstenaarscollectief DE STAT (Deurnese Stichting Ateliers) houdt op een zondagmiddag open huis. Ze vieren het 10 jarig jubileum, zo lang is het op dat moment al geleden dat ze de plaats van leerlingen en leerkachten hebben ingenomen. Buiten oogt het als een soort gribus maar in de lokalen zelf is niet veel gewijzigd. Het gebouw wordt goed onderhouden. Boven op zolder, zeg maar de tweede verdieping, waar het kantoorsimulatiebedrijf van o.a. Dick Doezé was gevestigd staan nog diverse teksten op de wand uit december 2000. Wij willen blijven! Verder zie je schilderijen van Roeland Kneepkens, zoon van de inmiddels bekende Deurnese kunstenaar Henk Kneepkens die bijvoorbeeld veel kinderboeken heeft geïllustreerd. In de trip zijn op dat moment mijn lokaal 25 (wiskundewerklokaal) en 26 (handvaardigheid) tot expositieruimte omgebouwd. De tussendeur – in al die jaren achter schotten verborgen – is weer geopend. En overal veelzijdige kunstenaars die prachtige dingen hebben gemaakt. Hieronder de fotogalerij.

Op 19 oktober 2014 is er de laatste mogelijkheid om de schoolgebouwen te bezoeken. Zowel de kunstenaars van de STAT als alle gebruikers van het voormalige Hub van Doornecollege aan de Haspelweg ‘De Uitkomst’, moeten uiterlijk 10 november 2015 de gebouwen verlaten hebben. Op stel en sprong!Hoewel men wist dat de huisvesting van tijdelijke aard was, komt dit toch als een donderslag bij heldere hemel. En het vreemde is, concrete plannen voor nieuwbouw zijn er niet. Ook niet voor de Kruisstraat.

Aan het begin van deze eeuw kocht de gemeente Deurne de gebouwen van Ons Middelbaar Onderwijs. Vervolgens is er meteen een koopcontract opgesteld met woningbouwvereniging Bergopwaarts. Daarin staat dat bij overdracht de gronden vrij van gebouwen en gebruik worden opgeleverd. Nu, oktober 2014, heeft de gemeente nog steeds het eigenaarschap. In 2015 zal tussen beide partijen verder overlegd worden. Dan zal ook het al of niet handhaven van de bestaande bebouwing aan de orde komen.

Hieronder een videofilm met foto’s uit 2014

Intussen maken de kunstenaars de gebouwen leeg en proberen tijdens twee weekenden in oktober 2014 via een vrije verkoop nog wat dingen te verkopen. En wij maken dankbaar gebruik van de gelegenheid om, misschien voor de laatste keer, in deze prachtige gebouwen rond te lopen.

Hieronder een videofilm met foto’s uit het najaar van 2014 en foto’s uit 2015.

Hieronder een galerij met overige foto’s uit die periode.

In het jaar 2015 blijft het lang stil. De kunstenaars zijn vertrokken en iedere gebruiker trok zijn eigen plan. Sommigen vonden een nieuwe ruimte en anderen gingen weer vanuit huis werken. Zelfs tijdens de carnavalsoptocht in genoemd jaar is er een groep (de PRcie van de Peelstrekels) die middels een politiek thema voor het sluiten en afbreken van cultuurbepalende gebouwen aandacht vraagt. Mede ingegeven door het recent sluiten van het Cultuurcentrum en het Hippisch centrum. Ook het gebouw van Sancta Maria wordt uitgezwaaid!