1.a.2 Loopbaan Mieke

Onderwijs-loopbaan van:

 Mieke Willems van Helmond, (Maria Petronella Jacoba) 

Geboren te Deurne, 1 mei 1949

Jongste kind uit een gezin van 10 kinderen: 5 meisjes en 5 jongens.

Beroep vader: meester-schoenmaker; eigen bedrijf.

Hobby’s:

Wandelen;  gewoon fietsen; koken en vooral veel buurten en zorgen (voor anderen).

Opleidingen:

Na de lagere school:

1961-1964 Meisjesmulo, St. Maria
1964-1965 Vormingsklas, Sint Martha Eindhoven
1965-1969 Opleiding lerares N XII Katholieke Beroepenschool voor meisjes, Eindhoven(inclusief pedagogisch getuigschrift voor het nijverheidsonderwijs)

Cursussen:

1963 Praktijkdiploma typiste
1998-2011 Bedrijfshulpverlening, met jaarlijkse herhaling (BHV)
1999 HACCP, cursus hygiënecode, APS Utrecht
2006      Cursus preventiemedewerker,ARBO-VO           
2006 Leefstijl  voor jongeren voor het voortgezet onderwijs
2008 Verdiepingscursus preventiemedewerker, ARBO-VO

Gegeven vakken:

Zorg voor de voeding,  woning , kleding en gezondheid; Gezondheidskunde; Huishoudkunde; Studieles en Verzorging.

Aanstellingen en schoolwerkzaamheden:

1969-1980 Als docent in vaste dienst van Sancta Maria waaronder vaksectiehoofd, vaksectievoorzitter van de regio en tevens lid van de Staf
1988 In tijdelijke dienst van Sancta Maria, waarneming
1989 In tijdelijke dienst van Sancta Maria, waarneming
1990-1991 In tijdelijke dienst van PBVE, gewest Helmond (les aan langdurig werklozen)
1992 In tijdelijke dienst van Sancta Maria, waarneming
1993-1995 In tijdelijke dienst van Elkervoorde, waarneming
1993-1996 Gegeven cursussen: Fijne keuken; Koude Keuken; Oosters koken en Koken voor Mannen.
1995-1996 In tijdelijke dienst van RIVB (huidige ROC) Eindhoven
1996-2011 In vaste dienst van Elkervoorde en vanaf 1-8-1997 Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne, Alfrinkcollege, waarvan:
1998-2001 Secretaris/lid van de Personeelsraad
2003-2011 Arbocoördinator van de Instelling
2003-2011 Arbocoördinator van het Alfrinkcollege (vanaf 2005 Preventiemedewerker genoemd)
2008-2011 Veiligheidscoördinator van de Instelling

Bijzonderheden:

  • Ik stond als baby al in de Katholieke Illustratie (bij een reportage over een dorpsdokter uit Deurne).
  • Ik kan pijn wegbidden bij verbranden.
  • Ik heb op Sancta Maria ook stage gelopen en wel bij Zr. Ernestine.

1.a.4 Het begin

Het begin

Op 21 mei 1969 slaagde ik aan de Katholieke Beroepenschool voor Meisjes ,Hemelrijken 121 in Eindhoven als lerares NXII. Op 11 juni 1969 haalde ik mijn pedagogisch getuigschrift .  Net 20 jaar oud  moest ik op zoek naar een baan, want als je indertijd studietoelage had gehad en je was geslaagd , dan kon je  deze  toegekende  studietoelage ‘in’verdienen ( terug verdienen) door 5 jaar lang in het onderwijs werkzaam te zijn.  Dit was zeer welkom natuurlijk, want bij ons thuis had men het niet breed. Mijn vader was 4 jaar geleden overleden  en er waren nog vier van de tien kinderen thuis.

Tijdens mijn studietijd, van november 1967 t/m maart 1968  had ik gehospiteerd bij Zr. Ernestine op de huishoudschool Sancta Maria in Deurne en dat was me goed bevallen.  Zo gauw er een advertentie in het Weekblad voor Deurne  stond, heb ik een brief geschreven. Zr. Martini was toen nog directrice. Ik werd snel opgebeld. Gezien de voorgeschiedenis kreeg ik voorrang op de andere kandidaten. Daarom werd ik op een avond waarop het schoolbestuur vergadering had, uitgenodigd.  De volgende morgen werd ik opgebeld en werd me verteld dat ik het was geworden. Of ik een schriftelijke bevestiging wilde sturen. Natuurlijk deed ik dit.  Dicht bij huis en ik kende de school al.

In 1970 schreef directrice Zr. Martini een afscheidsgedicht. Daarin kwamen alle toenmalige personeelsleden aan de orde. Over mij schreef ze:

Juffrouw  van Helmond hier uit Deurne voorwaar,

 die speelde het bij het Bestuur heel gauw klaar

 om uit véél sollicitanten te worden gekozen

om bij ons te komen werken en verpozen

Zij doet zo gewoon of ze er al jaren is

En dat bij zovelen, dat is toch niet mis.

Ik begon in augustus met een lesrooster van 29 lesuren en na het laatste lesuur op vrijdag nog minimaal een uur de keuken poetsen met de klas. 

Zuster Martini

 

Het waren 5 verschillende klassen: 1 eerste-jaars klas,  2 tweede-jaars klassen en 2 derde-jaars klassen.  Deze laatste waren niet veel jonger dan ik . 

Het waren voornamelijk  praktijklessen van 3 of 4 lesuren achter elkaar. Leerlingen moesten een compleet menu koken, zelf was- en strijkgoed meebrengen om op de hand te wassen en te strijken etc. Men leerde echt het huishouden. Dit was mijn favoriete bezigheid, hoewel dit zeer veel voorbereiding,tijd en energie kostte. Zeer intensief was dit.  Maar ik deed het graag. Toen telde men de uren nog niet. Je deed wat je moest doen.

 In die tijd was er nog  een huishoudkundige op school die er o.a.  voor zorgde dat onze  bestellingen op tijd in de praktijklokalen stonden, zodat wij ze weer konden verdelen voor de les. We konden altijd op haar rekenen. Met die huishoudkundige (Francien Munsters) raakte ik bevriend. En dat is al die tijd zo gebleven.

De vergaderingen begonnen  pas na de lessen om 17.00 u. Je zorgde dat je bij iedere vergadering van jouw klassen aanwezig was. Dat was vanzelfsprekend. Je gaf niet alleen les op je eigen vakgebied, maar ook o.a. studieles en ook het klassendocentschap hoorde tot je werkzaamheden. Ik werkte mee aan een experimentele methode Huishoudkunde van de N.C.B., werd vakgroephoofd en lid van de Staf. De Staf was een onderdeel van de nieuwe organisatie die door E.Sweere steeds meer vorm werd gegeven. Zodoende had je min of meer ook inspraak. Op dit soort zaken werd je in je opleiding niet voorbereid, maar ik leerde er veel van. Met de collega’s waren we echt ‘verbonden’. Een mooi voorbeeld hiervan was het samen volleyen in gymzaal 17. Dat deden we wekelijks na afloop van de laatste les. In die zaal is wat afgelachen! Met een aantal van de eerste collega’s heb ik nog steeds contact. In de loop van de 70-er jaren werd ik ook voorzitter van de regionale vakgroep Huishoudkunde.

1.a.3 Mieke in cijfers

Mieke in cijfers

Aantal item
8 jaar gebruik gemaakt van de Ouderen Senioren Regeling (rugzakje is leeg!)
2 keer uit het onderwijsproces geweest: van 1980-1988 voor de kinderen en in 1999 met ziekteverlof geweest vanwege longembolie
18 keer een Akte van benoeming gehad
9 keer een Akte van ontslag gehad
1 keer een werkloosheidsuitkering gehad: slechts enkele weken
1 keer Op detacheringbasis gewerkt  bij PBVE (volwasseneneducatie)
8 keer Afscheid genomen op school op één en dezelfde school
op 2 Verschillende scholen gewerkt
2 keer Bijdrage geleverd aan methode Huishoudkunde van NCB
1 keer Bijdrage geleverd aan methode ‘Traject’, sector Zorg & Welzijn; Nijgh-Versluijs
2 keer Aan een RI&E  meegewerkt, uitgevoerd en een plan van aanpak opgesteld.
   
   
   
   

1.a.1 Beroepskeuze

Beroepskeuze Mieke

Mijn  beroepskeuze was niet echt bewust, maar al heel jong speelde ik ‘schooljuffrouw ‘ met als denkbeeldige leerlingen de rijen spruitjes en tuinbonen achter op het land. Of binnenshuis met kerkboekjes die ik in onze keuken annex woonkamer op de grond had gelegd en die ik dan als juffrouw in het gareel moest zien te houden. Vergeleken met nu moest je vroeger bij het spelen iets nadrukkelijker je fantasie de loop laten. Onderwijs lag  dus eigenlijk wel een beetje voor de hand.

De lagere schooltijd kwam ik goed door en de jongste meisjes  uit ons gezin van 10 kinderen volgden MULO als voortgezet onderwijs.

Dit was in die tijd gevestigd in het gebouw aan de Kruisstraat, later bijgenaamd ‘de Trip’,toen het onderdeel werd van Sancta Maria. Vanuit het gebouw van de MULO had je zicht op het ziekenhuis dat er recht tegenover stond. De eerste klas ging zo goed dat ik werd ‘uitverkoren’ om de tweede klas over te slaan. Volgens de directrice, Zuster Jacoba, zou ik een zeer geschikte kandidaat zijn voor de kweekschool bij de zusters in Veghel en op deze manier zou ik daar eerder terecht kunnen.

Zover is het toch niet gekomen. Na leerjaar 4 ging ik naar de Vormingsklas in Eindhoven. St. Martha was de naam van de school. Iedere dag op en neer met de trein samen met mijn zus die daar de opleiding NA ( Later Textiele Werkvormen)  volgde. Deze Vormingsklas was eigenlijk een oriëntatie op een leraressenopleiding. Na een kennismakingsmiddag op de NXII-opleiding aan Hemelrijken 121 in Eindhoven kreeg ik hier wel zin in. Dat matchte per toeval dan ook nog met het gegeven dat ik door mijn vader (overleden in mei 1965) als jongste kind wel eens plagend de ‘koffiezetter ‘genoemd werd.

Niettemin heb ik er geen spijt van gehad, want de opleiding vond ik heel leuk. De wat oudere leerling sprak me meer aan dan de jongere kinderen van de lagere school. De opleiding NXII bestond uit twee delen. Deel 1,NVII, ging over zorg voor woning,kleding en gezondheid en deel 2, aangeduid met NVIII, ging over zorg voor de voeding, voedingsleer. Ik reisde ieder dag op en neer en leerde hier o.a. Annie Louwers  en Ricky van Oosterhout kennen. Zij waren al student  in een hoger leerjaar. Toen ik voor deel 1  examen moest gaan doen deed Ricky van Oosterhout examen voor deel 2.Wij verbleven in hetzelfde hotel in Apeldoorn. Na mijn examen voor deel 2  en mijn pedagogisch getuigschrift werd ik aangenomen op Sancta Maria en ontmoette ik Annie en Ricky hier als collega’s. Tijdens mijn opleidingstijd  liep ik op ‘Sancta Maria’  stage bij Zr. Ernestine en later werd ik nota bene collega van haar. Nog vele jaren heb ik met deze vakcollega’s samengewerkt.