1.a.1 Beroepskeuze

Beroepskeuze Mieke

Mijn  beroepskeuze was niet echt bewust, maar al heel jong speelde ik ‘schooljuffrouw ‘ met als denkbeeldige leerlingen de rijen spruitjes en tuinbonen achter op het land. Of binnenshuis met kerkboekjes die ik in onze keuken annex woonkamer op de grond had gelegd en die ik dan als juffrouw in het gareel moest zien te houden. Vergeleken met nu moest je vroeger bij het spelen iets nadrukkelijker je fantasie de loop laten. Onderwijs lag  dus eigenlijk wel een beetje voor de hand.

De lagere schooltijd kwam ik goed door en de jongste meisjes  uit ons gezin van 10 kinderen volgden MULO als voortgezet onderwijs.

Dit was in die tijd gevestigd in het gebouw aan de Kruisstraat, later bijgenaamd ‘de Trip’,toen het onderdeel werd van Sancta Maria. Vanuit het gebouw van de MULO had je zicht op het ziekenhuis dat er recht tegenover stond. De eerste klas ging zo goed dat ik werd ‘uitverkoren’ om de tweede klas over te slaan. Volgens de directrice, Zuster Jacoba, zou ik een zeer geschikte kandidaat zijn voor de kweekschool bij de zusters in Veghel en op deze manier zou ik daar eerder terecht kunnen.

Zover is het toch niet gekomen. Na leerjaar 4 ging ik naar de Vormingsklas in Eindhoven. St. Martha was de naam van de school. Iedere dag op en neer met de trein samen met mijn zus die daar de opleiding NA ( Later Textiele Werkvormen)  volgde. Deze Vormingsklas was eigenlijk een oriëntatie op een leraressenopleiding. Na een kennismakingsmiddag op de NXII-opleiding aan Hemelrijken 121 in Eindhoven kreeg ik hier wel zin in. Dat matchte per toeval dan ook nog met het gegeven dat ik door mijn vader (overleden in mei 1965) als jongste kind wel eens plagend de ‘koffiezetter ‘genoemd werd.

Niettemin heb ik er geen spijt van gehad, want de opleiding vond ik heel leuk. De wat oudere leerling sprak me meer aan dan de jongere kinderen van de lagere school. De opleiding NXII bestond uit twee delen. Deel 1,NVII, ging over zorg voor woning,kleding en gezondheid en deel 2, aangeduid met NVIII, ging over zorg voor de voeding, voedingsleer. Ik reisde ieder dag op en neer en leerde hier o.a. Annie Louwers  en Ricky van Oosterhout kennen. Zij waren al student  in een hoger leerjaar. Toen ik voor deel 1  examen moest gaan doen deed Ricky van Oosterhout examen voor deel 2.Wij verbleven in hetzelfde hotel in Apeldoorn. Na mijn examen voor deel 2  en mijn pedagogisch getuigschrift werd ik aangenomen op Sancta Maria en ontmoette ik Annie en Ricky hier als collega’s. Tijdens mijn opleidingstijd  liep ik op ‘Sancta Maria’  stage bij Zr. Ernestine en later werd ik nota bene collega van haar. Nog vele jaren heb ik met deze vakcollega’s samengewerkt.