7.a.1 Reünie actueel 2022

Reünie actueel

Sinds 2006 wordt voor de oud-collega’s van Bernard Alfrink Mavo,  Sancta Maria/Elkervoorde en het Alfrinkcollege jaarlijks een reünie georganiseerd. Ook de huidige actieve personeelsleden van het AC en die in het verleden op het AC hebben gewerkt, maar intussen op een andere deelschool binnen de Instelling werken, worden voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Elk jaar opnieuw kunnen we van een geslaagde bijeenkomst spreken. De foto’s (zie onder 7.b.1 en volgende) getuige daarvan.

De organisatie is in handen van de PUD-commissie (Personeelsleden Uit Dienst) zoals ze zich noemen.

Laatste nieuws van de 15e reünie 2022

Inmiddels zijn er al 2 jaren (2020 en 2021) verstreken zonder dat er een reünie gehouden kon worden. Diverse varianten van het Corona-virus zijn daar de oorzaak van geweest.

Normaal gesproken komt in november de PUD-commissie van het Alfrinkcollege voor de eerste keer bij elkaar en laat dan rond 1 december de aankondigingsbrief uitgaan voor de reünie in het nieuwe kalenderjaar. Ook in december 2021 is, gezien de Corona-perikelen en de veiligheid van de leden het daar niet van gekomen. Op dat moment was er geen enkel zicht op perspectief.

Iedereen zal begrijpen dat er pas sprake kan zijn van een veilige bijeenkomst nadat alle betrokkenen gevaccineerd en ook geboosterd zijn ! De PUD-commissie zal hoogstwaarschijnlijk in februari 2022 bij elkaar komen om dan te bekijken wat er op dat moment is toegestaan en mogelijk is.

Mede namens alle PUD-commissieleden met vriendelijke groet,

Pieter Willems

Iets over de geschiedenis

Op deze site van Pieter en Mieke Willems staan al een heleboel nieuwsfeiten over de geschiedenis van Sancta Maria, Elkervoorde en het Alfrinkcollege bij elkaar. Kijk dan bij ‘Onderwijs’. Elke decennium begint met een puntsgewijs historisch overzicht. De site wordt nog regelmatig aangevuld. Zie voor de laatste aanvullingen 6.1. ‘Recent op de site’.

Ook op Deurne Wiki staat de nodige informatie over de geschiedenis van het onderwijs in Deurne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.a.2 Lijst van genodigden

Opgave (oud)-collega’s voor Reünie 14 Alfrinkcollege, 2019

Hieronder de meest actuele lijst van opgave, zowel van de oud-collega’s als van de actieve collega’s. (Klik op de foto voor een vergroot beeld). I.v.m. de privacy plaats ik liever geen adressen e.d. Ben je op zoek naar (email)adres van een oud-collega neem dan zo nodig contact op via pjm.willems@hccnet.nl