7.a.1 Reünie actueel 2021

Reünie actueel

Sinds 2006 wordt voor de oud-collega’s van Bernard Alfrink Mavo,  Sancta Maria/Elkervoorde en het Alfrinkcollege jaarlijks een reünie georganiseerd. Ook de huidige actieve personeelsleden van het AC en die in het verleden op het AC hebben gewerkt, maar intussen op een andere deelschool binnen de Instelling werken, worden voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Elk jaar opnieuw kunnen we van een geslaagde bijeenkomst spreken. De foto’s (zie onder 7.b.1 en volgende) getuige daarvan.

De organisatie is in handen van de PUD-commissie (Personeelsleden Uit Dienst) zoals ze zich noemen.

Laatste nieuws van de 15e reünie 2021 (d.d. 30 oktober 2020)

Normaal gesproken komt in november de PUD-commissie van het Alfrinkcollege voor de eerste keer bij elkaar en laat dan rond 1 december de aankondigingsbrief uitgaan voor de reünie in het nieuwe kalenderjaar.

Gezien de Corona-perikelen en de veiligheid van de leden hebben we deze eerste bijeenkomst geannuleerd en inmiddels ook besloten om de eerste berichtgeving nu al te versturen.

Het moge duidelijk zijn dat volgens de huidige stand van zaken en zeker gezien de geboden vooruitzichten er maar een zeer kleine kans is dat de 15e reünie in 2021 door kan gaan. Iedereen zal begrijpen dat er pas sprake kan zijn van een veilige bijeenkomst nadat alle betrokkenen zijn gevaccineerd. Gezien de leeftijd van de oud-collega’s zou een ander besluit in dit verband zeer onverstandig zijn, ook al zou dit gezien het aantal besmettingen op dat moment wettelijk zijn toegestaan.

Voor het geval de vaccinatie toch sneller geregeld kan worden dan op dit moment valt in te schatten hebben wij wel de tweede vrijdag van april, zijnde 9 april 2021, gereserveerd. Maar nogmaals die kans daarop acht de PUD-commissie heel klein. Een andere oplossing zou ook nog kunnen zijn op een later tijdstip in het voorjaar of in het vroege najaar maar dan voordat wintertijd wordt ingevoerd.

De PUD-commissie houdt wat betreft de ontwikkelingen de vinger aan de pols en komt met een vervolgbericht of aankondigingsbrief zodra dat relevant is geworden.

Intussen wensen we jullie, ondanks alle beperkingen die we met zijn allen moeten ondergaan, veel moed en sterkte om deze pandemie en met name de onzekerheid, te overleven. Ook met en tijdens de feestdagen die er in het verschiet liggen en waarvan we nu allerminst weten hoe en op welke manier ze gevierd kunnen/mogen worden.

Mede namens alle PUD-commissieleden met vriendelijke groet,

Pieter Willems

 

Iets over de geschiedenis

Op deze site van Pieter en Mieke Willems staan al een heleboel nieuwsfeiten over de geschiedenis van Sancta Maria, Elkervoorde en het Alfrinkcollege bij elkaar. Kijk dan bij ‘Onderwijs’. Elke decennium begint met een puntsgewijs historisch overzicht. De site wordt nog regelmatig aangevuld. Zie voor de laatste aanvullingen 6.1. ‘Recent op de site’.

Ook op Deurne Wiki staat de nodige informatie over de geschiedenis van het onderwijs in Deurne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.a.2 Lijst van genodigden

Opgave (oud)-collega’s voor Reünie 14 Alfrinkcollege, 2019

Hieronder de meest actuele lijst van opgave, zowel van de oud-collega’s als van de actieve collega’s. (Klik op de foto voor een vergroot beeld). I.v.m. de privacy plaats ik liever geen adressen e.d. Ben je op zoek naar (email)adres van een oud-collega neem dan zo nodig contact op via pjm.willems@hccnet.nl