7.a.1 Reünie actueel 2023

Reünie actueel

Sinds 2006 wordt voor de oud-collega’s van Bernard Alfrink Mavo,  Sancta Maria/Elkervoorde en het Alfrinkcollege jaarlijks een reünie georganiseerd. Ook de huidige actieve personeelsleden van het AC en die in het verleden op het AC hebben gewerkt, maar intussen op een andere deelschool binnen de Instelling werken, worden voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Elk jaar opnieuw kunnen we van een geslaagde bijeenkomst spreken. De foto’s (zie onder 7.b.1 en volgende) getuige daarvan.

De organisatie is in handen van de PUD-commissie (Personeelsleden Uit Dienst) zoals ze zich noemen.

Laatste nieuws van de 15e reünie 2023

Inmiddels zijn er al 3 jaren (2020, 2021 en 2022) verstreken zonder dat er een reünie gehouden kon worden. Diverse varianten van het Corona-virus zijn daar de oorzaak van geweest.

De PUD-commissie – na het overlijden van Dick Doezé is oud-collega Ine Reijntjes bereid gevonden om tot de commissie van het Alfrinkcollege toe te treden – is in december 2022 voor de eerste keer bij elkaar geweest. Toen is er besloten om in 2023 de reünie weer door te laten gaan. Eind december zijn alle oud-collega’s en natuurlijk ook de actieve collega’s daarvan op de hoogte gesteld. Hieronder de aankondigingsbrief in PDF formaat.

Mede namens alle PUD-commissieleden met vriendelijke groet,

Pieter Willems

Iets over de geschiedenis

Op deze site van Pieter en Mieke Willems staan al een heleboel nieuwsfeiten over de geschiedenis van Sancta Maria, Elkervoorde en het Alfrinkcollege bij elkaar. Kijk dan bij ‘Onderwijs’. Elke decennium begint met een puntsgewijs historisch overzicht. De site wordt nog regelmatig aangevuld. Zie voor de laatste aanvullingen 6.1. ‘Recent op de site’.

Ook op Deurne Wiki staat de nodige informatie over de geschiedenis van het onderwijs in Deurne.

7.a.2 Lijst van genodigden

Opgave (oud)-collega’s voor Reünie 15 Alfrinkcollege, 2023

Hieronder de meest actuele lijst van opgave, zowel van de oud-collega’s als van de actieve collega’s. (Klik op de foto voor een vergroot beeld). I.v.m. de privacy plaats ik liever geen adressen e.d. Ben je op zoek naar (email)adres van een oud-collega neem dan zo nodig contact op via pjm.willems@hccnet.nl