7.a.1 Reünie actueel 2019

Reünie actueel

 

Sinds 2006 wordt voor de oud-collega’s van Bernard Alfrink Mavo,  Sancta Maria/Elkervoorde en het Alfrinkcollege jaarlijks een reünie georganiseerd. Ook de huidige actieve personeelsleden van het AC en die in het verleden op het AC hebben gewerkt, maar intussen op een andere deelschool binnen de Instelling werken, worden voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Elk jaar opnieuw kunnen we van een geslaagde bijeenkomst spreken. De foto’s (zie onder 7.b.1 en volgende) getuige daarvan.

De organisatie is in handen van de PUD-commissie (Personeelsleden Uit Dienst) zoals ze zich noemen.

 

 

Hieronderde aankondigingsbrief van de 13e reünie zoals die eind november 2017 digitaal is verzonden. Voor alle namen van de genodigden zie  7.2 ‘Lijst van genodigden’. Te zijner tijd kun je daar raadplegen wie zich heeft opgegeven voor deze bijeenkomst. (Maak zo nodig gebruik van de knop ‘groot weergeven’, rechtsboven !)

Hieronder staat de vervolgbrief zoals die begin maart 2019 is verzonden.

 

 

Iets over de geschiedenis

Op deze site van Pieter en Mieke Willems staan al een heleboel nieuwsfeiten over de geschiedenis van Sancta Maria, Elkervoorde en het Alfrinkcollege bij elkaar. Kijk dan bij ‘Onderwijs’. Elke decennium begint met een puntsgewijs historisch overzicht. De site wordt nog regelmatig aangevuld. Zie voor de laatste aanvullingen 6.1. ‘Recent op de site’.

Ook op Deurne Wiki staat de nodige informatie over de geschiedenis van het onderwijs in Deurne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.a.2 Lijst van genodigden

Opgave (oud)-collega’s voor Reünie 14 Alfrinkcollege, 2019

Hieronder de meest actuele lijst van opgave, zowel van de oud-collega’s als van de actieve collega’s. (Klik op de foto voor een vergroot beeld). I.v.m. de privacy plaats ik liever geen adressen e.d. Ben je op zoek naar (email)adres van een oud-collega neem dan zo nodig contact op via pjm.willems@hccnet.nl