7.a.1 Reünie actueel 2023

Reünie actueel

Sinds 2006 wordt voor de oud-collega’s van Bernard Alfrink Mavo,  Sancta Maria/Elkervoorde en het Alfrinkcollege jaarlijks een reünie georganiseerd. Ook de huidige actieve personeelsleden van het AC en die in het verleden op het AC hebben gewerkt, maar intussen op een andere deelschool binnen de Instelling werken, worden voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Elke keer opnieuw kunnen we van een geslaagde bijeenkomst spreken. 

De organisatie is in handen van de PUD-commissie (Personeelsleden Uit Dienst) zoals ze zich noemen. Zie de foto hieronder (sinds 2023).

V.l.n.r. Michel Buijtenweg, Ine Rijntjes, Piet van de Rijt, Pieter Willems en Sjaak Cornelissen

Jarenlang een vertrouwd gezicht

Op 4 juli 2022 is oud-collega Dick Doezé in zijn woonplaats Lierop plotseling overleden. Vanaf 2006 was hij als lid van de PUD-commissie een vertrouwd gezicht als kassier en beheerder van de penningen, je kon er niet omheen ! ‘PUD’ staat voor Personeel Uit Dienst en deze    (komische) naam is door hem bedacht. Hieronder, om hem te eren, nog een fotogalerij  met zijn veelzeggende humor en verschijning. 

Laatste nieuws van de 15e reunie 2023

Inmiddels zijn er al 3 jaren (2020, 2021 en 2022) verstreken zonder dat er een reünie gehouden kon worden. Diverse varianten van het Corona-virus zijn daar de oorzaak van geweest.

De PUD-commissie – na het overlijden van Dick Doezé is oud-collega Ine Reijntjes bereid gevonden om tot de commissie van het Alfrinkcollege toe te treden – is in december 2022 voor de eerste keer bij elkaar geweest. Toen is er besloten om in 2023 de reünie weer door te laten gaan. Eind december zijn alle oud-collega’s en natuurlijk ook de actieve collega’s daarvan op de hoogte gesteld. Hieronder links de knop van de aankondigingsbrief en rechts de knop van de vervolgbrief. Beide in PDF formaat.