7.a.1 Reünie actueel 2020

Reünie actueel

Sinds 2006 wordt voor de oud-collega’s van Bernard Alfrink Mavo,  Sancta Maria/Elkervoorde en het Alfrinkcollege jaarlijks een reünie georganiseerd. Ook de huidige actieve personeelsleden van het AC en die in het verleden op het AC hebben gewerkt, maar intussen op een andere deelschool binnen de Instelling werken, worden voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Elk jaar opnieuw kunnen we van een geslaagde bijeenkomst spreken. De foto’s (zie onder 7.b.1 en volgende) getuige daarvan.

De organisatie is in handen van de PUD-commissie (Personeelsleden Uit Dienst) zoals ze zich noemen.

 

 

Hieronder de vervolgbrief van de 15e reünie zoals die begin maart 2020 digitaal is verzonden. Te zijner tijd kun je bij 7.2 ‘Lijst van genodigden’ raadplegen wie zich heeft opgegeven voor deze bijeenkomst. (Maak zo nodig gebruik van de knop ‘groot weergeven’, rechtsboven !)

Laatste nieuws van de geplande 15e reünie 2020 (d.d. 13 maart 2020)

Normaal gesproken zou er rond deze tijd, aan alle personen die zich tot op heden nog niet hebben aan-of afgemeld, een herinnering verstuurd worden. In plaats daarvan heeft de PUD-commissie echter besloten om alle betrokkenen opnieuw te berichten. Dit naar aanleiding van de recente ontwikkelingen m.b.t. het Coronavirus.

Vanuit de commissie is er contact gelegd met de schoolleiding. In het verlengde van het RIVM-advies heeft zij besloten om momenteel alle bijeenkomsten op school niet door te laten gaan. Ook onze commissie is gevraagd dit standpunt te volgen. Zo is bijvoorbeeld ook de AC-quiz, gepland voor vrijdag 13 maart, geannuleerd.

Vandaar ons besluit om deze richtlijn van hogerhand te volgen en de reünie voor dit kalenderjaar af te gelasten. De kwetsbaarheid van onze doelgroep zelf is uiteraard ook een belangrijke reden.

Nog elke dag worden er m.b.t. het virus nieuwe inzichten openbaar gemaakt en krijgen we grafieken van ontwikkelingen van het virus onder ogen. Maar niemand kan precies aangeven hoe de stand van zaken over enkele weken daadwerkelijk zal zijn. In dit verband lijkt het ons daarom verstandig om geen onnodig risico te lopen.

Dit betekent dat jullie op het einde van dit kalenderjaar een nieuwe aankondiging zullen ontvangen van de 15e reünie maar dan voor kalenderjaar 2021.

Mede namens alle PUD-commissieleden met vriendelijke groet,

Pieter Willems

 

Iets over de geschiedenis

Op deze site van Pieter en Mieke Willems staan al een heleboel nieuwsfeiten over de geschiedenis van Sancta Maria, Elkervoorde en het Alfrinkcollege bij elkaar. Kijk dan bij ‘Onderwijs’. Elke decennium begint met een puntsgewijs historisch overzicht. De site wordt nog regelmatig aangevuld. Zie voor de laatste aanvullingen 6.1. ‘Recent op de site’.

Ook op Deurne Wiki staat de nodige informatie over de geschiedenis van het onderwijs in Deurne.