7.c.1 Foto’s en film reünie 2023

‘Hier hebben we lang naar uitgekeken, fijn dat het weer kan!’

Eindelijk. Na een onderbreking van 4 jaar kan er dit kalenderjaar 2023 weer een reünie gehouden worden. In 2019 vond de laatste bijeenkomst plaats. Daarna kon de jaarlijkse traditie vanwege de Corona-perikelen niet gehouden worden. Een heel aparte gewaarwording. Ook bijzonder is de huidige entree aan de Burgemeester Roefslaan. Je aandacht wordt direct getrokken door de prominente nieuwbouw van het Alfrink- en het Sprongcollege.

Als alles volgens plan verloopt zullen beide scholen begin 2024 de nieuwbouw betrekken. 

Uit reacties blijkt dat de 36 oud-collega’s toe zijn om eens flink bij te buurten, dat hebben ze al die jaren moeten missen ! Zie verder de fotogalerij hieronder.

Ook dit keer zijn er wederom video-beelden van deze bijeenkomst gemaakt. Het zijn maar fragmenten dus niet alle bezoekers zullen vastgelegd zijn. De lengte ervan is ca 6 minuten. Kijk maar hieronder.

Mededeling van de PUD-commissie

Tot slot nog een mededeling: Aanvankelijk was het de bedoeling om de reünie voortaan tweejaarlijks te gaan organiseren. Uit de reacties van de oud-collega’s hebben wij nadrukkelijk geproefd om het toch jaarlijks te blijven doen. ‘Wie weet of we de eerstvolgende editie weer aan kunnen schuiven?’  Vandaar het besluit van de PUD-commissie om van dit voornemen af te zien en de jaarlijkse organisatie ervan te blijven handhaven. Dat betekent dat in april 2024, als met de nieuwbouw alles volgens plan verloopt, editie 16 van deze reünie zal plaatsvinden. Het zou dus zo maar kunnen dat editie 15 de laatste reünie was in het bestaande schoolgebouw. Tot dan.

Dank-je-wel

Aan alle bezoekers van deze 15e reünie-editie en speciaal aan Herman voor nevenstaande reactie via ons emailadres.

Tot ziens bij editie 16.

Beste PUD commissie 

‘ Bedankt voor het organiseren van de reünie. Persoonlijk ervaar ik het als zeer waardevol om mijn oud-collega’s weer terug te zien en met hen van gedachte te wisselen. Zeker na die vervelende corona tijd waarin niets mogelijk was. Jammer en droevig is natuurlijk het feit dat je anderen nooit meer terug zal zien.

Maar nogmaals voor jullie alleen maar lof ‘.

Gr. Herman Pustjens

2.f.1 Gebouwen na 2000 algemeen

Het is bijna Kerstvakantie van het schooljaar 2000-2001. In het nieuwe kalenderjaar gaan ‘AC Kruisstraat’ en ‘AC Jozefstraat’ – samen dan 900 personen – onder hetzelfde dak aan de Jozefstraat onderwijs geven en volgen.

Op 22 december is de verhuizing en een laatste leerlingenfeest in de gymzaal boven de fietsenkelder gepland. En niet te vergeten de laatste groepsfoto van leerlingen en personeel op deze vaste stek in de Kruisstraat. Jaren lang een vanzelfsprekendheid. Dat moment moet vereeuwigd worden!

Vanaf het hoofdgebouw wordt door 'Foka Deurne' de laatste groepsfoto op Elkervoorde gemaakt… Wie herken je nog ?

Vele tafels, stoelen, kasten, apparatuur en niet te vergeten al die verhuisdozen vinden hun weg naar de St. Jozefstraat. Het hoofdgebouw, in 1958 gebouwd en in 1959 geopend. Daarnaast twee vrijstaande gymzalen en een aula. En niet te vergeten het gebouw vlak aan de Kruisstraat, de vroegere Sint Maria Mulo voor meisjes dat na de intrek van het LHNO de naam ‘de Trip’ kreeg. Adieu Kruisstraat dus. Lege lokalen en een bijna leeg computerlokaal waar de helpende leerlingen nog op een worstenbroodje getrakteerd worden uit dank voor hun hulp.

Door de 'cameraman' alles vastgelegd, nog even nakletsen met enkele helpers.

Al hoewel de schoolgebouwen sinds de verhuizing leegstaan, moeten conciërges van het Alfrinkcollege aanvankelijk nog regelmatig naar de Kruisstraat voor achtergebleven meubilair, bouwmaterialen of archiefstukken. Op de nieuwe locatie is daar allemaal geen plek voor! Terwijl de schoolbevolking van het Alfrinkcollege dag in dag uit het ‘te enge jasje’ ervaart verdwijnen de gemeentelijke bouwplannen langzaamaan achteraan in de kast. De vraag naar appartementen blijkt een stuk minder geworden ! De gebouwen krijgen een, weliswaar tijdelijke, andere bestemming. Hieronder een schema en een luchtopname daarvan.

Op de volgende pagina’s leest u meer over de andere (tijdelijke) bestemmingen. En tevens over de sloop van bepaalde bijgebouwen.

2.f.2 Tijdelijk cultuur en… onderwijs !

Intussen valt het oog van een aantal Deurnese kunstenaars op de leeggekomen schoolgebouwen aan de Kruisstraat. Een ideale ateliersruimte. Er wordt in 2001 een Stichting opgericht. Het bestuur ervan wordt voorgezeten door Michiel Dankers. De overige leden zijn Guido Goorts (later opgevolgd door Hans de Bock) en Léon Verdonschot. In de zomer van dat jaar betrekken ze de verschillende lokalen van het hoofdgebouw en ook nog de vrijstaande gymzaal. Het gebouw vlak aan de weg gelegen wordt tijdelijk gebruikt door de peuterspeelzaal ‘Kiekeboe’. In een later stadium krijgen ook zij te maken met schaalvergroting.

In 2005 verschijnt er een uitgave van IVO-Deurne: ‘Op weg naar het onderwijsvierkant van Deurne’, onder regie van Harold van der Burgt. In de aanloop naar de publicatie wordt in de Kruisstraat ook nog een aantal foto’s gemaakt (2004). Het eerste spontane groen verschijnt op het pauzeplein.

In 2004 verschijnt op het pauzeplein het eerste spontane groen !

De aula van de school wordt vanaf schooljaar 2003-2004 ook nog gebruikt door de dan pas gestarte praktijkschool, eveneens onderdeel van IVO-Deurne. Deze school voor speciaal voortgezet onderwijs start daar met 8 leerlingen. Ook oud-collega Thijs Maas heeft daar nog een tijdje gewerkt. De naam van deze school, bedacht door Jan ter Horst van HC, wordt begin 2004 onthuld: ‘De Sprong’. In 2006 verhuist deze steeds groter wordende deelschool naar het verbouwde schoolgebouw aan de Burgemeester Roefslaan, onderdeel van het onderwijsvierkant.

Met het vorderen van de jaren groeit het kunstenaarscollectief en opereert onder de naam DESTAT (Deurnese Stichting Ateliers). Ook een oud-collega van Sancta Maria/Elkervoorde zit regelmatig achter zijn ezel: het is Cor Verhoeven. Zijn atelier is de vroegere IHNO-kamer van de Trip.

Cor Verhoeven (1935-2021) destijds in zijn knusse atelier, de voormalige IHNO kamer van ‘de Trip’, waarin voorheen de Sint Maria Mulo was gevestigd.

Onderstaande foto’s zijn gemaakt in december 2010. Het 21 leden tellende kunstenaarscollectief DE STAT (Deurnese Stichting Ateliers) houdt op een zondagmiddag open huis. Ze vieren het 10 jarig jubileum, zo lang is het op dat moment al geleden dat ze de plaats van leerlingen en leerkachten hebben ingenomen. Buiten oogt het als een soort gribus maar in de lokalen zelf is niet veel gewijzigd. Het gebouw wordt goed onderhouden. Boven op zolder, zeg maar de tweede verdieping, waar het kantoorsimulatiebedrijf van o.a. Dick Doezé was gevestigd staan nog diverse teksten op de wand uit december 2000. Wij willen blijven! Verder zie je schilderijen van Roeland Kneepkens, zoon van de inmiddels bekende Deurnese kunstenaar Henk Kneepkens die bijvoorbeeld veel kinderboeken heeft geïllustreerd. In de trip zijn op dat moment mijn lokaal 25 (wiskundewerklokaal) en 26 (handvaardigheid) tot expositieruimte omgebouwd. De tussendeur – in al die jaren achter schotten verborgen – is weer geopend. En overal veelzijdige kunstenaars die prachtige dingen hebben gemaakt. Hieronder de fotogalerij.

Op 19 oktober 2014 is er de laatste mogelijkheid om de schoolgebouwen te bezoeken. Zowel de kunstenaars van de STAT als alle gebruikers van het voormalige Hub van Doornecollege aan de Haspelweg ‘De Uitkomst’, moeten uiterlijk 10 november 2015 de gebouwen verlaten hebben. Op stel en sprong!Hoewel men wist dat de huisvesting van tijdelijke aard was, komt dit toch als een donderslag bij heldere hemel. En het vreemde is, concrete plannen voor nieuwbouw zijn er niet. Ook niet voor de Kruisstraat.

Aan het begin van deze eeuw kocht de gemeente Deurne de gebouwen van Ons Middelbaar Onderwijs. Vervolgens is er meteen een koopcontract opgesteld met woningbouwvereniging Bergopwaarts. Daarin staat dat bij overdracht de gronden vrij van gebouwen en gebruik worden opgeleverd. Nu, oktober 2014, heeft de gemeente nog steeds het eigenaarschap. In 2015 zal tussen beide partijen verder overlegd worden. Dan zal ook het al of niet handhaven van de bestaande bebouwing aan de orde komen.

Hieronder een videofilm met foto’s uit 2014

Intussen maken de kunstenaars de gebouwen leeg en proberen tijdens twee weekenden in oktober 2014 via een vrije verkoop nog wat dingen te verkopen. En wij maken dankbaar gebruik van de gelegenheid om, misschien voor de laatste keer, in deze prachtige gebouwen rond te lopen.

Hieronder een videofilm met foto’s uit het najaar van 2014 en foto’s uit 2015.

Hieronder een galerij met overige foto’s uit die periode.

In het jaar 2015 blijft het lang stil. De kunstenaars zijn vertrokken en iedere gebruiker trok zijn eigen plan. Sommigen vonden een nieuwe ruimte en anderen gingen weer vanuit huis werken. Zelfs tijdens de carnavalsoptocht in genoemd jaar is er een groep (de PRcie van de Peelstrekels) die middels een politiek thema voor het sluiten en afbreken van cultuurbepalende gebouwen aandacht vraagt. Mede ingegeven door het recent sluiten van het Cultuurcentrum en het Hippisch centrum. Ook het gebouw van Sancta Maria wordt uitgezwaaid!

7.b.9 Foto’s en film reünie 2019

Inmiddels al weer de 14e editie. Dit jaar een recordaantal aanmeldingen, zelfs boven de vijftig personen. Op het laatste moment zijn er toch nog 10 personen afgemeld. Uiteindelijk hebben 43 personen de reünie bezocht. In zijn welkomstwoord noemde Michel o.a. ook nog alle oud-collega’s die het afgelopen jaar zijn overleden (Geert Meijer, Wil Dittrich en Martien Verberne). Speciale aandacht kreeg de inmiddels 90-jarige Cor Goossens, overigens een trouwe bezoeker van de reünie.

Een overzicht van de 14e reünie van het Alfrinkcollege
Een overzicht van de 14e reünie van het Alfrinkcollege

En verder deed iedereen weer goed zijn best om de vertrouwde formule te doen slagen: veel (bij)buurten, herinneringen ophalen, navragen hoe het momenteel gaat op het Alfrinkcollege en uiteraard verhalen over het leven na de pensionering. Dan kan zo’n bijeenkomst niet meer stuk! De foto’s en de film spreken wat dit betreft voor zichzelf.

Hieronder een fotogalerij van de veertiende editie.

En tenslotte hieronder een korte filmimpressie.

Tenslotte namens de PUD-commissie dank aan alle bezoekers. Op naar het derde lustrum !

8.4 Reünie LHNO leergang 1976-1980

Heel bijzonder. In maart van het kalenderjaar 2018 viel het oog vrijwel direct op een oproep voor een reünie van ‘Sancta Maria’ in het Weekblad voor Deurne. ‘Leerlingen die in 1976-1977 in 1D; in 1977-1978 2D; in 1978-1979 in 3HK4 en in 1979-1980 in klas 4HK2 hebben gezeten. Namen en adressen via de mail doorgeven aan Rita Jonkers-van de Wijdeven’.
Dat is bepaald niet alledaags dat er op initiatief van oud-leerlingen een reünie op touw wordt gezet. In ieder geval heb ik meteen naar Rita gereageerd en hulp aangeboden in het aanleveren van (email)adressen van oud-docenten t.b.v. haar organisatie. Al snel blijkt dat ook Henriene van de Heuvel in de organisatie zit.
 
Na diverse contacten over en weer – er zijn inmiddels ook een aantal docenten waarvan deze klassen les hebben gehad inmiddels overleden – wordt de reünie onder voldoende aanmelding van klasgenoten en docenten gehouden op zaterdag 3 november 2018. Er is speciaal voor deze dag gekozen aangezien het de geboortedag is van Annemieke van der Weijst, de klasgenoot die in het voorjaar van het examenjaar 1980 dodelijk verongelukte. De locatie is het ouderlijk huis van de tweeling Carin en Marjo van Deursen, op de Vlierdenseweg te Deurne.


De organisatie heeft tijd noch moeite gespaard om er een gezellige en sfeervolle bijeenkomst van te maken. En daarbij die dag ook nog wat tegenslag ondervonden aangezien de verwarmingsketel het af liet weten. Maar met enkele losse kacheltjes is ook dit probleem getackeld. Er zijn 28 aanwezigen; slechts enkele hebben helaas verstek laten gaan. Ook klasgenoot Annemieke vd Weijst heeft bij deze reünie een plekje gekregen. Per leerjaar zijn alle klasgenoten op een groot vel papier opgeschreven. Ook werd de tijd genomen om een groepsfoto te maken. Wat de oud-docenten betreft waren Leonie Willems, Hans van Rutte, Piet van de Rijt, Wim van Dongen, Mieke en Pieter Willems aanwezig.

 
Na de welkomsttoespraak door Rita van de Wijdeven werden al snel, onder het genot van een kopje koffie/thee, de nodige schoolherinneringen aan de Kruisstaat opgehaald. ADHD en dyslexie en dat soort zaken waren er toen in feite ook al maar niemand had er weet van, laat staan dat je over een ‘rugzakje’ beschikte ! Het klassenboek waar de fik in ging; het kattenkwaad dat er tijdens diverse lessen werd uitgehaald. En wie zat er ook al weer eens op het dak van de school en …wat deed die daar dan ? En met een drankje en een geserveerd hapje erbij worden dat soort verhalen nog kleurrijker. Uiteraard worden ook persoonlijke ervaringen van de afgelopen 38 jaar uitgewisseld; ups en downs. Hoe is iedereen gevaren? Wat voor werk doe je nu? Kortom, voldoende gespreksstof.

 
Rest mij om de organisatie heel hartelijk te bedanken voor de gezellige en vooral geslaagde reünie van de leergang 1976-1980. Goed voorbeeld doet volgen zou ik zeggen!

 

5.b.1 Steunpilaren

In elke organisatie of werkkring zijn er sleutelfiguren of steunpilaren: collega’s waarop je kunt vertrouwen en waar de organisatie altijd op kan terugvallen. Collega’s die jarenlang alles aanpakken wat gedaan moet worden, in voor- en tegenspoed. Zij zetten de toon wat betreft de werkcultuur. En altijd met grote inzet en veerkracht.

Ook bij ‘Sancta Maria’ (en vanaf 1993 onder de naam ‘Elkervoorde’ ) is dit het geval.  Met alle respect voor de harde werkers van het eerste uur uit de periode vóór de verhuizing in 1959 – vanaf dat moment officieel ‘Sancta Maria’ geheten –  en zonder ze allemaal met naam te noemen, zie je op bovenstaande foto een aantal van die 1e generatie steunpilaren uit de 60-er jaren. De schoolbevolking blijft maar groeien en ondanks die nieuwbouw blijven er huisvestingsproblemen. Volop werk aan de winkel. Nieuwe vakken, nieuwe ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van de Mammoetwet in 1968. Een maatschappelijke opdracht om daar goed op in te spelen en naar de werkvloer te vertalen. In deze rubriek halen we een aantal van die ‘steunpilaren’ voor het voetlicht, in willekeurige volgorde. Hun werkwijze; hun verdienste voor onze school. Er is echter één persoon die met recht het spits afbijt. Hij is het immers die bij zijn afscheid tot ridder is geslagen! Adel verplicht.

1.’Sir’ Martien Verberne (1926-2019)

Martien Verberne heeft op 10 januari 1986 officieel afscheid genomen van de school. Hij maakt dan na een bijna 38-jarige onderwijsloopbaan gebruik van de VUT-regeling. Van 1948 tot 1960 was Martien als onderwijzer werkzaam aan de Sint-Jozefschool te Helmond. In die tijd behaalde hij vele aktes en diploma’s. Vervolgens werkte hij van 1960 tot 1966 aan de Lhno-school Mariëngaarde te Aarle-Rixtel. Vanaf 1966, dus bijna 20 jaar lang, was Martien in dienst bij ‘Sancta Maria’.

Martien was een fijne, aimabele collega. Altijd bereid je te helpen. Gezien zijn brede inzetbaarheid en kennis van zaken heeft hij de school in al die jaren ondersteund. Samen met Yvonne Meereboer (en later o.a. ook Dick Doezé) was hij verantwoordelijk voor de buitenschoolse activiteiten ook wel de BAD genaamd. Hij zette de vormingsdagen op; organiseerde de DOE-dag, de Fieldworkdag. Hij organiseerde de personeelsfeesten, schreef teksten, liedjes enz. voor jubilea en dirigeerde daarbij ook nog eens. In de beginjaren 70 zette hij samen met Pieter het ‘documentatielokaal’ op in lokaal 21 van de Trip. Vele boeken zijn er in dit verband door het personeel geplastificeerd en kregen stuk voor stuk een SISO-code. De intro van de studielessen met de methode Vuyk (haar visie: met samenwerken bereiken leerlingen betere resultaten). Of neem de Paas- en Kerstvieringen, de diploma-uitreikingen, het behoorde allemaal tot zijn verantwoordelijkheid. Mede onder zijn leiding kwam de eerste schoolkrant tot stand en zat hij jarenlang in de redactie. En daarnaast nog het gewone lesgeven en dan hoofdzakelijk het vak Engels. Kortom, een duizendpoot met een litanie van werkzaamheden ! In één van zijn afscheidsliedjes stond de toepasselijke tekst:

        Martien die is all-rounder, van alle markten thuis

        Inzetbaar op alle fronten: genoeg aktes in huis

En daarnaast was er ook nog het gezin. Zijn vrouw Doris en zoon Toon. Zijn vele hobby’s en bezigheden zoals het koor waarin hij zong. Stijldansen, een rugnummer zou hem niet hebben misstaan! De heemkundekring, tuinieren, archiveren en archieven. Zoals zijn duizenden bidprentjes.

Martien heeft de huisvestingsproblemen van de school ook aan den lijve ondervonden. Van 1966, het jaar waarin Martien begon in Deurne, tot 1968 gaf hij zijn lessen in het vrijstaande gebouw nabij de achteruitgang. Daar werden hoofdzakelijk in de avonduren de lessen van de Mater Amabilis gegeven en droeg sinds 1965, na de opening door burgemeester Hoebens, de naam clubgebouw ‘De Muggenhoek’.

Vervolgens heeft hij nog les gegeven  in de soos in de Visser; enige tijd later in de vrijgekomen klaslokalen van de St. Annaschool. Uiteindelijk kwam in 1970 de totaaloplossing, het gebouw van de voormalige meisjes-Mulo. Martien kreeg in ‘de Trip’ een vast lokaal. Lokaal 20 werd zijn domein. En tevens betrok hij in hetzelfde gebouw voor zijn nevenactiviteiten de kamer van de vroegere moderator, direct naast de voordeur gelegen. Op een later moment is die kamer in handen gekomen van de IHNO-leiding. Anneke Boudens noemde hij in dit verband bij zijn afscheid ‘kraakster van de kamer van de BAD-commissie ten bate van het IHNO’.

Het gebouw van de Mater Amabilis werd in 1974 ‘gekraakt’ door de jongeren van Freeland. Daar ondervond de school toch de nodige overlast van. In 1977 is dit gebouwtje gesloopt aangezien er een tweede gymzaal gebouwd ging worden. Freeland voegde zich bij ‘De Roos’ in het Haageind.

Al was Martien bij diverse gelegenheden vrijwel altijd de vaste ceremoniemeester, toch waren er ook feesten waarbij hij aan de andere kant van de tafel zat of stond. Zo vierde hij op 21 september 1973 zijn 25-jarig onderwijsjubileum. Dat begon met een receptie in De Vierspan te Deurne. Vervolgens werd op school in besloten kring het echte feest gevierd.  Destijds had de school nog geen aparte aula. Gasten werden meestal in de hal van het hoofdgebouw ontvangen en toegesproken waarna in lokaal 7 en 8 het feest werd voortgezet. Lokaal 7 was wat groter en deed naast ‘aula’ ook dienst voor bijvoorbeeld personeelsvergaderingen of als overblijfruimte. En op 1 februari 1979 stond hij wederom in het middelpunt toen op school het koperen schooljubileum van Martien gevierd werd. En ook nu werd Martien door collega/schrijver en dichter Matern Gijsen toegesproken !

Met het vorderen van de jaren verliepen de schooljaren voor Martien steeds moeizamer. Het viel niet mee om de jeugd te blijven motiveren. Je wordt wat minder flexibel. En aangezien er een gunstige, vervroegde uittredingsregeling kwam, was voor Martien en Doris de knoop snel doorgehakt.

Op 20 december zijn laatste teamvergadering voor de Kerstvakantie van 1985. Naast het a.s. 40 jarig jubileum van ‘Sancta Maria’ staat ook ‘En dan nog wat…’ op de agenda. Dat heeft alles te maken met het naderende afscheid van Martien. Van zijn vakgroep krijgt Martien een bloemetje, een opsteker. Het team zingt ter gelegenheid van deze ‘laatste uurtjes’ op de wijze ‘De hoogste tijd’ –  een lied van Rudi Carrell uit 1968 – voorzien van een toepasselijke tekst met als refrein: ‘Je vindt nergens zo’n collega van het kaliber zoals jij. Zo gezellig, zo gewoon maar ook zo gek. Al die dagen, voor altijd; we hebben al heimwee voor het vertrek’. En Martien reageert meteen na afloop met een mooi gedichtje, in de gauwigheid snel op een blaadje geschreven.

Op 10 januari 1986 volgt dan het definitieve afscheid met diverse toespraken, liedjes en optredens.

De samenspraak tussen Elly Sweere en voorzitter Harrie Kanters, een alfabetisch gerangschikte levensloop. Het optreden van de overige leden van de oriëntatiegroep ‘Vederlicht’ Betsie, Joke en Sjef.

De topper van de avond was echter het optreden van vakcollega’s Hans en Kees met hun ‘greatest show on earth’.

Ze waren ‘great, great, great’ ! aldus de dan inmiddels tot ridder geslagen ‘Sir Martin’. Een ridderslag en dat in de aula van de Kruisstraat ! En nog wel in de orde van de Gouden Handdruk en de Zilveren Voetafdruk ! Dat was voor iedereen een grote verrassing.

Bij zijn afscheid kreeg Martien diverse cadeaus. Van elke actieve collega kreeg hij een prentje, verzameld tot een prentenkabinet in een ringband.

Op zijn beurt schonk Martien de school een boom, een Prunus, die hij in het najaar van 1986 onder toeziend oog van Riet Angenendt en Jac Worms, zelf plantte. En wel in de tuin vlak voor zijn lokaal 20 van ‘de Trip’. De boom staat symbool voor de groei van de jeugd; van de school. Daarnaast had hij voor eenieder nog een toepasselijk ‘levend prentje’ in de vorm van een zakje bloemzaad.

De boom die Martien destijds heeft geplant heeft het helaas niet gered. Vanaf 2016 prijkt er op die plek een reclamebord in de tuin. ‘Betaalbare koopappartementen in cultureel erfgoed’ staat erop vermeld. Cultureel erfgoed dat mede door ‘Sir Martin’ tot stand is gebracht. Martien is op 13 februari 2019 overleden te Mierlo en op 19 februari is de uitvaartdienst in Aarle-Rixtel – met gilde-eer – gehouden. Een aantal oud-collega’s hebben de dienst bijgewoond.

Zie voor het onderdeel ‘de schoolkrant’ de categorie Onderwijs, 2.b.2.

2. Jos Eevers ()

 

 

 

7.b.8 Foto’s en film reünie 2018

Een bijzondere reünie dit jaar. De 13e editie op vrijdag 13 april ! Gelukkig hebben toch zo’n 40 oud- en actieve collega’s van deze gelegenheid gebruik gemaakt om de nodige gespreksstof te delen. Er ontbrak een aantal vaste bezoekers maar daar staat tegenover dat er dit keer ook weer andere collega’s zich hebben laten zien. Michel Buijtenweg sprak alle genodigden toe en memoreerde nog even aan de 3 collega’s die afgelopen jaar zijn overleden: Rinie Gielen, Jos Eevers en onlangs pas Henk van der Lienden.

Vervolgens worden er dan diverse zaken besproken. Het persoonlijk wel en wee of de eerste oppas van een kleinkind. Een nieuwe sportieve uitdaging of een andere invulling van al die zogenaamde vrije tijd. Een ding moge duidelijk zijn: de oud-collega’s zijn allemaal nog heel druk in de weer ! Hieronder staan weer een aantal foto’s afgedrukt en bij deze editie ook weer een filmimpressie. Het is de hopen dat ook bij de eerstvolgende editie weer sprake kan zijn van een grote opkomst. Meer voldoening kun je als organisatie niet krijgen. Nogmaals onze dank voor jullie komst en deelname.

Hieronder een filmimpressie:

 

 

 

7.b.7 Foto’s 2017

De 12e reünie van het Alfrinkcollege is inmiddels al weer geschiedenis. Ruim 40 oud-collega’s -waaronder enkele actieve collega’s – hadden de moeite genomen om elkaar deze namiddag bij te praten. Jammer dat een aantal collega’s om diverse redenen niet konden komen. Hoe dan ook, het aantal ’80+’ groeit gestaag. Gespreksstof voldoende. Over het huidige onderwijs nu in vergelijking met toen; over het wel en wee thuis; over vrijwilligerswerk en hobby’s enz.

De organisatie van de jaarlijkse reünie: v.l.n.r. Piet van de Rijt, Michel Buijtenweg, Pieter Willems, Dick Doezé en actieve collega Sjaak Cornelissen.

Onder leiding van Truus Lutters was ook dit keer de catering weer in vertrouwde en goede handen. Koffie/thee; soep en broodjes, allemaal weer goed verzorgd. Ook dank aan de school , vertegenwoordigd door directeur R.v. Deursen,  dat we wederom van de personeelskamer gebruik mochten maken. Rond 20.30 uur was de reünie ten einde. Kortom wederom een sfeervolle, geslaagde bijeenkomst. Een van de bezoekers liet ons weten: ‘het was weer goed en gezellig op de reünie: een soort thuiskomen’. Dat smaakt naar meer toch?

En dan zijn er nog altijd de foto’s die alles hebben vastgelegd.