7.a.1 Reünie actueel 2022

Reünie actueel

Sinds 2006 wordt voor de oud-collega’s van Bernard Alfrink Mavo,  Sancta Maria/Elkervoorde en het Alfrinkcollege jaarlijks een reünie georganiseerd. Ook de huidige actieve personeelsleden van het AC en die in het verleden op het AC hebben gewerkt, maar intussen op een andere deelschool binnen de Instelling werken, worden voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Elk jaar opnieuw kunnen we van een geslaagde bijeenkomst spreken. De foto’s (zie onder 7.b.1 en volgende) getuige daarvan.

De organisatie is in handen van de PUD-commissie (Personeelsleden Uit Dienst) zoals ze zich noemen.

Laatste nieuws van de 15e reünie 2022

Inmiddels zijn er al 2 jaren (2020 en 2021) verstreken zonder dat er een reünie gehouden kon worden. Diverse varianten van het Corona-virus zijn daar de oorzaak van geweest.

Normaal gesproken komt in november de PUD-commissie van het Alfrinkcollege voor de eerste keer bij elkaar en laat dan rond 1 december de aankondigingsbrief uitgaan voor de reünie in het nieuwe kalenderjaar. Ook in december 2021 is, gezien de Corona-perikelen en de veiligheid van de leden het daar niet van gekomen. Op dat moment was er geen enkel zicht op perspectief.

Iedereen zal begrijpen dat er pas sprake kan zijn van een veilige bijeenkomst nadat alle betrokkenen gevaccineerd en ook geboosterd zijn ! De PUD-commissie zal hoogstwaarschijnlijk in februari 2022 bij elkaar komen om dan te bekijken wat er op dat moment is toegestaan en mogelijk is.

Mede namens alle PUD-commissieleden met vriendelijke groet,

Pieter Willems

Iets over de geschiedenis

Op deze site van Pieter en Mieke Willems staan al een heleboel nieuwsfeiten over de geschiedenis van Sancta Maria, Elkervoorde en het Alfrinkcollege bij elkaar. Kijk dan bij ‘Onderwijs’. Elke decennium begint met een puntsgewijs historisch overzicht. De site wordt nog regelmatig aangevuld. Zie voor de laatste aanvullingen 6.1. ‘Recent op de site’.

Ook op Deurne Wiki staat de nodige informatie over de geschiedenis van het onderwijs in Deurne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.a.2 Lijst van genodigden

Opgave (oud)-collega’s voor Reünie 14 Alfrinkcollege, 2019

Hieronder de meest actuele lijst van opgave, zowel van de oud-collega’s als van de actieve collega’s. (Klik op de foto voor een vergroot beeld). I.v.m. de privacy plaats ik liever geen adressen e.d. Ben je op zoek naar (email)adres van een oud-collega neem dan zo nodig contact op via pjm.willems@hccnet.nl

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.b.2 Foto’s 2012

Op vrijdag 20 april 2012 vond op het Alfrinkcollege voor de zevende keer de reünie plaats voor oud-collega’s die met pensioen zijn gegaan of een (vrij) groot gedeelte van hun onderwijsloopbaan op het Alfrinkcollege of de aanverwante scholen hebben gewerkt. Onder het genot van een drankje en een hapje werd er flink gekeuveld en uiteraard een heleboel herinneringen opgehaald. De bijstelling van de doelgroep bleek een succes. Namens de organisatie willen we alle bezoekende collega’s en oud-collega’s heel hartelijk danken voor hun komst en deelname.

Indien uw adresgegevens wijzigen dan gelieve ook dit aan ons door te geven.

Michel Buijtenweg, Piet van de Rijt, Dick Doezé en Pieter Willems

 

Hieronder een fotoimpressie, in twee series, van de geslaagde reünie.

Serie 1

 

Serie 2

7.b.3 Foto’s 2013

We kunnen weer terugzien op een geslaagde reünie. De 8e editie, op vrijdag 12 april, werd door 55 collega’s bezocht: 43 oud-collega’s en 12 actieve collega’s. ‘Hoe is het?’ ; ‘alles goed?’ was een veelgebruikte openingsvraag tot het aanknopen van een gesprekje. En dan komt een gesprek over het wel en wee al snel op gang. Ook dit keer weer een aantal oud-collega’s die voor het eerst deze bijeenkomst bezochten. Zoals Wilfrid van Dam, Hetty van Ekert, Mieke Dobber, Wiljan van Vlerken. En daarnaast ook ‘nieuwe pensionado’s’ zoals Jan ter Horst, Jos Sieben en – helaas nog geen burgemeester van Lierop – Dick Doezé.

 In de opening werd o.a. ook het overlijden van oud-collega Ricky van Oosterhout, bijna 66 jaar oud, gememoreerd. Zij is op maandag 8 april overleden en op donderdag 11 april in besloten kring gecremeerd.

 

De PUD-commissie is hoe dan ook zeer tevreden. Dit jaar werd voor het eerst (bijna) iedereen digitaal benaderd en dat is toch een groot gemak gebleken. Uiteraard ook een woord van dank aan IVO-Deurne voor de verleende faciliteiten. Zoals het zich nu laat aanzien zal er in 2014 opnieuw de gelegenheid worden geboden om elkaar weer bij te praten. Dat wordt dan editie 9.

 

De vijfkoppige PUD-commissie

 

Zoals gebruikelijk staat hieronder een fotoverslag van deze bijeenkomst. Daar kunnen ook de oud-collega’s die om welke reden dan ook verhinderd waren, terugzien hoe veel of weinig collega’s zijn veranderd maar vooral een stukje sfeer proeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.b.4 Foto’s 2014

De 9e reünie van het Alfrinkcollege (voorheen Sancta Maria/Elkervoorde en Bernard Alfrink Mavo) zit er al weer op. Uiteindelijk waren er 35 oud-collega’s en 9 actieve collega’s op bezoek. Helaas hebben een aantal collega’s zonder opgaaf van reden verstek laten gaan. Rinie Gielen kon vanwege het herstel van een longontsteking niet aanwezig zijn. Maar ook Michel Buijtenweg, deel uitmakend van de PUD-commissie, kon niet aanwezig zijn vanwege fysieke problemen met zijn onlangs nieuw geplaatste heup. Op dat moment lag Michel nog in het ziekenhuis te Geldrop.

Een totaaloverzicht van de 9e reünie van het Alfrinkcollege.
Een totaaloverzicht van de 9e reünie van het Alfrinkcollege.

Niettemin waren er wederom volop geanimeerde gesprekken en wisselden in de met nieuw meubilair ingerichte personeelskamer regelmatig de gespreksgroepjes. Ook enkele nieuwe ‘bezoekers’ zoals Marleen van den Berkmortel (van Eijk) en niet te vergeten een tweetal leden van de directie. Rector Monique van Roosmalen kwam samen met Rutger van Deursen kennismaken met de reünisten. Een bezoek dat door de reünisten zeker op prijs werd gesteld.

DSC01005_resize
Vooraan staand rector Monique van Roosmalen en op de achtergrond, (li) naast Piet van de Rijt, directeur Rutger van Deursen.

Zo rond de klok van 20.00 uur keerden de meesten weer tevreden en voldaan huiswaarts. Toch weer bijgepraat en diverse zaken met je vroegere of nog actieve collega’s gedeeld. De reünie van het Alfrinkcollege is inmiddels toch een vanzelfsprekende traditie geworden die in een bepaalde behoefte voorziet. Collega’s die om diverse redenen niet aanwezig konden zijn hebben per email toch het verzoek gedaan om vooral iedereen de groeten te doen. Bij deze doen we dat!

Tijdens de soep en het broodje, naast Pieter Willems de nestor van het gezelschap: Cor Goossens
Tijdens de soep en het broodje, naast Pieter Willems de nestor van het gezelschap: Cor Goossens die nog steeds tuiniert en zo’n 60 fruitbomen op ‘zinne plak’ heeft staan.

Om de sfeer te proeven hieronder nog meer foto’s.

7.b.5 Foto’s en film 2015

De 10e editie van de reünie van het Alfrinkcollege was wederom heel gezellig en geslaagd. Ruim 40 (oud)-collega’s hadden zich opgegeven en maakten van de gelegenheid gebruik om bij te buurten. Daar heeft het niet aan ontbroken. Ook dit jaar was nestor Cor Goossens wederom aanwezig!

Een overzichtsfoto van de 10e reünie van het Alfrinkcollege
Een overzichtsfoto van de 10e reünie van het Alfrinkcollege

 

In zijn welkomstwoordje gaf Michel nog eens overduidelijk aan dat het samen buurten het hoofddoel van de jaarlijkse bijeenkomst is. Helaas moest er ook een aantal afzeggingen wegens ziekte of andere persoonlijke omstandigheden gemeld worden: Rinie Gielen, Trees Ligtenberg, Joke ter Steeg en Henk van der Lienden. Verder bracht Michel namens flink wat oud-collega’s die verhinderd waren, de groeten over aan alle aanwezigen. Ook de directie was in de hoedanigheid van rector Monique van Roosmalen en directeur Rutger van Deursen op onze reünie vertegenwoordigd. Dat waarderen we ten zeerste.

En zoals altijd verzorgde Truus en haar assistente, het is bijna vanzelfsprekend, weer de bediening tijdens deze bijeenkomst in de personeelskamer. Onze oprechte dank!

En dan zijn er nog altijd de foto’s (van Pieter Willems en enkele van Geert Meijer). En dit keer zelfs een kort filmpje dat een impressie geeft van de reünie.

 

De bijbehorende foto’s:

 

 

7.b.6 Foto’s en film 2016

Op 8 april j.l. , de verjaardag van o.a. nestor Cor Goossens, heeft de 11e editie van de reünie van het Alfrinkcollege wederom plaatsgevonden. Bijna 45 (oud)-collega’s hadden zich opgegeven en hebben opnieuw van de gelegenheid gebruik gemaakt om bij te buurten. Ook de directie, Monique van Roosmalen, Rutger van Deursen en Rini van de Leur, kwamen een kijkje nemen. Dat wordt toch elk jaar opnieuw gewaardeerd. Ook enkele nieuwe gezichten zoals Ine Rijntjes, Hans van Rutte die het afgelopen schooljaar nog actief waren. Maar ook Kees Janssen en Mariet Zanders waren voor de eerste keer ‘op bezoek’. Helaas waren er ook, om verschillende redenen, afzeggingen:  Sjef Packbier, Frans Hendriks, Trees Ligtenberg en Marysette van der Vorst moesten spijtig genoeg verstek laten gaan.

Allerlei herinneringen worden opgehaald
Allerlei herinneringen worden opgehaald

En zoals altijd verzorgde Truus en haar kleindochter, het is bijna vanzelfsprekend, weer de bediening tijdens deze bijeenkomst in de personeelskamer. Ook nu weer onze oprechte dank!

En dan is er natuurlijk het beeldverslag (foto’s/film van Pieter Willems en enkele foto’s van Geert Meijer). Tevens vindt u hieronder een impressiefilmpje van deze gezellige en sfeervolle 11e reünie.

filmverslag 2016

fotoverslag 2016

7.b.7 Foto’s 2017

De 12e reünie van het Alfrinkcollege is inmiddels al weer geschiedenis. Ruim 40 oud-collega’s -waaronder enkele actieve collega’s – hadden de moeite genomen om elkaar deze namiddag bij te praten. Jammer dat een aantal collega’s om diverse redenen niet konden komen. Hoe dan ook, het aantal ’80+’ groeit gestaag. Gespreksstof voldoende. Over het huidige onderwijs nu in vergelijking met toen; over het wel en wee thuis; over vrijwilligerswerk en hobby’s enz.

De organisatie van de jaarlijkse reünie: v.l.n.r. Piet van de Rijt, Michel Buijtenweg, Pieter Willems, Dick Doezé en actieve collega Sjaak Cornelissen.

Onder leiding van Truus Lutters was ook dit keer de catering weer in vertrouwde en goede handen. Koffie/thee; soep en broodjes, allemaal weer goed verzorgd. Ook dank aan de school , vertegenwoordigd door directeur R.v. Deursen,  dat we wederom van de personeelskamer gebruik mochten maken. Rond 20.30 uur was de reünie ten einde. Kortom wederom een sfeervolle, geslaagde bijeenkomst. Een van de bezoekers liet ons weten: ‘het was weer goed en gezellig op de reünie: een soort thuiskomen’. Dat smaakt naar meer toch?

En dan zijn er nog altijd de foto’s die alles hebben vastgelegd.

7.b.8 Foto’s en film reünie 2018

Een bijzondere reünie dit jaar. De 13e editie op vrijdag 13 april ! Gelukkig hebben toch zo’n 40 oud- en actieve collega’s van deze gelegenheid gebruik gemaakt om de nodige gespreksstof te delen. Er ontbrak een aantal vaste bezoekers maar daar staat tegenover dat er dit keer ook weer andere collega’s zich hebben laten zien. Michel Buijtenweg sprak alle genodigden toe en memoreerde nog even aan de 3 collega’s die afgelopen jaar zijn overleden: Rinie Gielen, Jos Eevers en onlangs pas Henk van der Lienden.

Vervolgens worden er dan diverse zaken besproken. Het persoonlijk wel en wee of de eerste oppas van een kleinkind. Een nieuwe sportieve uitdaging of een andere invulling van al die zogenaamde vrije tijd. Een ding moge duidelijk zijn: de oud-collega’s zijn allemaal nog heel druk in de weer ! Hieronder staan weer een aantal foto’s afgedrukt en bij deze editie ook weer een filmimpressie. Het is de hopen dat ook bij de eerstvolgende editie weer sprake kan zijn van een grote opkomst. Meer voldoening kun je als organisatie niet krijgen. Nogmaals onze dank voor jullie komst en deelname.

Hieronder een filmimpressie: