2.e.5 Veiligheid

Preventiemedewerker, arbocoördinator, veiligheidscoördinator

 In januari 2003 begon ik na een vraag van Gerard Boerkamps aan een andere uitdaging namelijk arbowerkzaamheden. Dit werk begon met een medewerking aan de eerste RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) op het Alfrinkcollege.  Ik werd arbocoördinator op Alfrinkcollege en een jaar later Arbocoördinator voor de hele Instelling. Op 1 januari 2005 heette dit officieel Preventiemedewerker, die was verplicht.

Ik heb deze taak op eigen wijze proberen in te vullen en uit te breiden. Toen in januari 2007  Arbo-VO startte werd het weer wat gemakkelijker om de arbo af te stemmen op ons Voortgezet onderwijs. Daarvoor was het voornamelijk gericht op bedrijven en daar moesten we  ‘regels’ voor het onderwijs uithalen. Er was een arbowerkgroep en samen met hen – met sommigen zeer intensief vanaf het eerste uur tot nu toe – hebben we ervan gemaakt tot wat het nu is.

In 2008 kwam er de taak Veiligheidcoördinator bij en ook hiervan heb ik weer geprobeerd  iets te maken en door te geven aan collega’s.  Fysieke en sociale veiligheid hoort tot dit taakgebied en blijft zeer belangrijk voor de hele schoolbevolking.