2.c.2 Onderwijs

Onderwijs 80-er jaren

 Huishoudkunde

Op 25 januari 1980 ging ik met zwangerschapsverlof.

Wij kregen 3 kinderen en in deze periode was ik moeder en huisvrouw. Omdat Pieter op de school werkte, bleef ik op de achtergrond betrokken bij school en het onderwijs.

Op 20 januari 1988 heb ik een gesprek met de toenmalige directrice om te gaan vervangen voor een collega, die toen met zwangerschapsverlof ging.  In die tussentijd, dat ikzelf in de kleine kinderen zat, is er op school het een en ander veranderd. Te beginnen met de naam van het vak. In 1980 heette  het vak allemaal huishoudkunde. In 1988 heette het in de onderbouw: techniek Verzorging en in de bovenbouw nog huishoudkunde. De inhoud hiervan was anders geworden. Er kwam nu groothuishouding bij. Een heleboel administratie maar ik heb het omarmd en vond het zeer uitdagend.

In het restaurant kwamen voornamelijk bejaarde mensen uit de bejaardenhuisjes uit de buurt om te eten. Naar verloop van tijd waren ze zo ‘thuis’, dat zij probeerden uit te maken hoe het allemaal moest verlopen. Zij wilden  perse op dezelfde plaatsen zitten, brachten zelf mayonaise mee, als deze niet door school werd verstrekt, zetten het servies al vast op een hoop, terwijl de leerlingen moesten leren om het uit te halen etc.  Een schitterende periode, waarin leerlingen veel leerden , al was het alleen al over omgangsvormen.

In 1989 kwam ik opnieuw vervangen voor zwangere collega’s. Het werk was niet minder geworden, maar meer. In het derde leerjaar kwam er stage bij. Ook dit vond ik een uitdaging en heel leuk. Vanaf die tijd  ben ik weer meegegaan in alle veranderingen.