2.d.1 Historie puntsgewijs

jaar Historie puntsgewijs 90-er jaren
1990 Start experiment W12-16 (wiskunde) via APS. Onze school loopt nog steeds voorop als het vernieuwingen betreft.
1991 Het 45-jarig jubileum wordt gevierd met een 1e symposium, mede georganiseerd door Jac Worms. Er is een midi-playbackshow en op 1 juni komt de AVRO Road-show op bezoek met o.a. Bam to Bam Bam enz. In maart neemt de school afscheid van C.Goossens. Voor de eerste keer laten 3e jrs leerlingen aan ouderen zien wat ze leren: Jong geleerd, oud geniet!Het vak Maatschappelijke Beroeps Vorming wordt voor het IVBO ingevoerd afgekort Mabevo.

Per 1 augustus wordt de ARBO-wet in het onderwijs van kracht. Er komt een lift in het hoofdgebouw.

1992 In 1992 is het LHNO met andere vormen van lager beroepsonderwijs opgegaan in het voorbereidend beroepsonderwijs (VBO). IHNO , ITO enz heten voortaan IVBO.De basisvorming wordt ingevoerd. Vanaf nu afbouw determinatieklas. Op 29 april komt R.Cober te overlijden. We vieren het koperen jubileum van Joke ter Steeg en in oktober het zilveren jubileum van Ricky van Oosterhout. De school viert carnaval in den Deel.
1993 In het schooljaar 1993-1994,nadat de nieuwe leergangen op de markt kwamen, wordt de basisvorming voor alle scholen verplicht. De kerndoelen worden voor het eerst vastgelegd.Tijdens de open dag wordt de naam Sancta Maria veranderd in Elkervoorde. Geliktijdig met het zilveren onderwijsjubileum van Thea de Rijcke wordt  het Pauzeplein (ballonnen) in gebruik genomen. Op 26 november volgt de receptie met aansluitend een gedenkwaardig diner in lokaal 13.Opnieuw carnaval in Den Deel.
1994 Afbraak van bejaardenhuis en verpleeghuis St. Joseph tegenover de school in de Kruisstraat; begin van ‘de Nieuwenhof’. Thea zit inmiddels in de commissie van Veen.
1995 Tijdens de open dag wordt in de ‘fietsenkelder’ een nieuw computerlokaal  met 26 computers en voorzien van een speciale vloer geopend. Tijdens de zomervakantie komt Ad  v. Helmond op Kreta bij een verkeersongeluk om het leven. Verder het 25-jarig onderwijsjubileum van Fr.Hendriks. Uitwisseling Mol in België met Deurne.De nieuwbouw van de Nieuwenhof gaat van start. Op verzoek van Thea wordt het verslag inspectie wat aangekleed, Cabaretgroep Erratum (later ‘5 van de rooie’) is geboren!

In schooljaar 9596 proefjaar Taakbeleid: het optimaal afstemmen van het werk dat op school moet gebeuren met de kwaliteiten en de beschikbare tijd van het personeel.

1996 We vieren het 50-jarig jubileum met een 2e symposium. Er wordt een soumain (onderlegger) uitgereikt. De leerlingenraad, mede onder leiding van Arjan Bevers schenkt een schoolklok. Op 29 maart is het personeelsfeest (schilderen!) in kasteel  Heeze  en op 20 april is er een reünie van alle leerlingen. In mei overlijdt R. Angenendt  plotseling. Op  11 okt jubilea J.Worms, P.vd.Rijt; P.Willems en  Diny Michels (ook afscheid). In november overlijdt zr . Ernestine. We vieren dit jaar carnaval in Zeilberg. In het schooljaar 9697 gaat het Taakbeleid definitief van start.
1997 De geboorte van IVOD Deurne als OMO-school. In maart  afscheid van  J. ter Steeg en Y.Meereboer.  Iedereen krijgt een akte van ontslag. Ook is er het afscheid van het schoolbestuur (voorzitter D.Kroesbergen en secretaris  G.v.Mierlo). Straatwerkzaamheden (drempels) in de Kruisstraat.
1998 Vertrek van directeur T.de Rijcke naar de Jozefstraat.  F.Hendriks neemt honneurs op de Kruisstraat waar. Eerste Vmbo-conferentie binnen de Instelling. In december rumoer rond het afvoeren van de naam Elkervoorde:  BAM en Elkervoorde heten voortaan Alfrinkcollege. In dit jaar het 25-jarig jubileum Hans van Rutte en Dick Doeze. In januari het  40-jarig jubileum van Tr.Ligtenberg. De constructie Studiehuis (Tweede Fase) ofwel ‘Het nieuwe leren’ doet zijn intrede. De docent wordt meer en meer coach! De eerste APW’s (Afspraken Persoonlijke Werkzaamheden) zien het licht. In schooljaar 9899 wordt als onderdeel van de begeleiding de functie ‘leerjaarcoördinator’ (LJC) in het leven geroepen.
1999 Invoer Vmbo leerjaar 1 met de 4 sectoren en de 4 leerwegen.Ook het IVBO hoort tot het verleden. Vanaf nu spreken we van leerwegondersteunend onderwijs ofwel LWOO. Geen aparte I-klassen meer!