4.a.3 Alle goeds!

Nieuwjaarscabaret

Dit cabaret is ‘geboren’ in 1995. Toentertijd moest er door de school jaarlijks een verslag gemaakt worden. Per kalenderjaar. Om het niet alleen bij een opsomming van droge feiten te laten verzocht Thea de Rijcke aan enkele collega’s om de presentatie ervan aan te kleden. Gelijktijdig met de nieuwjaarsborrel. We mochten min of meer kritische kanttekeningen maken maar wel luchtig. De cabaretgroep bestond aanvankelijk uit de leden Joke ter Steeg, Ivo Verhagen, Dick Doezé en ikzelf Pieter Willems. Toen Joke op zeker moment met vervroegd pensioen ging is Sjaak Cornelissen die rol over gaan nemen. Dat was in 1998. Toen de teams van Elkervoorde en de BAM werden samengevoegd is Pieter Seuren de groep komen versterken. Daardoor kregen we zelfs muzikale ondersteuning. Dat bood meer mogelijkheden. De groep heeft onder verschillende namen geopereerd. Achtereenvolgens:

Erratum

Errata

PACT (Persiflage Alfrink College Toegevoegd)

‘5 van de rooie’

Toen eenmaal het fusieproces van start ging was deze cabaretgroep goed geoefend en greep dan ook elk jaar de gelegenheid te baat om de ontwikkelingen van een kritische noot te voorzien. In de Kerstvakantie kwamen we dan bij Dick Doezé in Lierop bij elkaar. Een middag. Vrijwel iedereen had dan denkwerk verricht of zaken in de loop van het schooljaar opgespaard. En dan begon het brainstormen, door Petra voorzien van een drankje en een hapje. Tijdens die middagen hebben we heel wat voorstellen gedaan maar ook vooral zien sneuvelen. ‘Nee, dat kunnen we niet maken’. Er was een soort gezamenlijk cabaretgeweten dat het niveau van ons optreden bewaakte. Maar we waren wel opgelucht als het tijdens die middag als voorstel aan bod kon komen. We hebben wat afgelachen! Voorpret.

En dan was het de beurt aan Dick of mij om het stuk – meestal toch wel 10 A4’tjes – te gaan schrijven. Aanvankelijk deden Dick en ik dat beurtelings maar de laatste jaren waren we samen de schrijvers van het stuk. Eerlijk gezegd, het kostte wel 1 of 2 dagen van de vakantie en mocht de inspiratie wat minder zijn, dan nog wel even langer. Vervolgens werd versie 1 naar de leden rondgestuurd voor aanvullend commentaar. Pieter Seuren voorzag het stuk van een refreintje of lied en het cabaret kon weer gepresenteerd worden. Op den duur had het dus niets meer met het jaarverslag te maken.

De toeschouwers waren altijd wel benieuwd of ze in de ‘roddelrubriek’ waren verwerkt. Dat was min of meer een jaarlijks terugkerend vast onderdeel. Voor bepaalde collega’s brachten wij dan wereldnieuws! ‘Dat wist ik helemaal niet!’ Vanaf 2002 is er een ander vast onderdeel aan toegevoegd: de Medewerker van het jaar (ervoor). Dat is altijd een goed initiatief gebleken.

jaar Medewerker van het jaar
2002 Truus Lutters
2003 Henny Sloots
2004 Piet van Sambeek
2005 Rolf Bloks
2006 Niemand;  stil optreden ‘5 van de Rooie’
2007 Toon Kuunders
2008 Annalies Nijenhuis
2009 Audrey Paikoen & Maria van Lieshout
2010 Dick Doezé & Pieter Willems
2011  

In 2007 hebben we een stil optreden gehad. Zie de bijgevoegde foto. ‘Men’ vond dat de cabaretgroep soms op de man speelde. Maar middels onze toevallig goed gekozen Aai-opener heeft de groep dit weersproken. In 2011 hebben Dick en ik – in het kader van de afbouw – andere collega’s gevraagd het werk van ons over te nemen. Samen zijn we tot Medewerker van het jaar benoemd. Daar waren we heel erg mee vereerd.

Tot slot een stukje ontleend uit het cabaret van 2010: een gedicht en een lied. De afronding van het onderwijsvierkant is in zicht. De rector heeft zijn afscheid aan die afronding gekoppeld. Het fusieproces viert bijna haar koperen jubileum.

AFSCHEID VAN EEN SCHOOLLIJDER’

Een oude rector vond in Deurne dermate het ULTIEME GENOT

Gedroeg zich in zijn vierkant vaak als DÉ OPPERGOD

Het personeel sprak daarentegen van een bedrijfsblinde BESCHAAMDHEID

Wanneer is nu eindelijk zijn AFSCHEID?

Dan sprak de rector vol overtuiging: ‘’Ik heb nog zo’n JEUK aan mijn IVOD

 

 Allen: (wijze: ‘ Ja zuster, Nee zuster’)

Doe wat ik van je vraag

Ja rector nee rector

Zo zie ik’t altijd graag

Ja rector nee rector

Inspraak heel nu en dan

Ja rector nee rector

Als het niet anders kan

Ja rector nee rector

Laten we doen zoals ik het zou willen

Zonder protesten en zonder te gillen

Lijkt het soms niet te gaan

Ja Peelland nee Peelland

Pas ik mijn plannen aan

Ja Peelland nee Peelland

Ja rector nee rector

Ja rector nee rector