oriëntatietocht nummer 32, van het jaar 2003

Oriëntatietocht nr. 32

Schooljaar 2002-2003

Vertrek: Alfrinkcollege

Rustpunt:   café ’Het Gareel’ in Heibloem

Eindpunt: restaurant ’Marleetjeshof’ in Roggel

Voor deze editie schrijven van de 104 potentiële deelnemers er zich ongeveer 75 personen in. Zo’n groot team hebben we nog nooit gehad. En ook nog nooit zoveel nieuwelingen. Ik geloof dat we met 17 instromers zijn begonnen. De teams hebben weer alles uit de kast gehaald. Het team ‘Hotnews.kom’ met Harold van der Burgt, Annalies Nijenhuis, Herman Geenen en Joyce van Heugten behalen de hoogst haalbare score van 30 punten voor de uitdossing. Patricia Graai is helemaal in haar sas. Er verschijnt zelfs een AC-info special en niet te vergeten het speciaal samengestelde ‘Hotnews’. De ‘Blemers’ met de Jannen, Margreet Haarbrink en deze keer nieuwkomer Petra Baltusse – ze worden vaak van oneerlijk spel beticht – geven zwart op wit heel duidelijk hun stellingname af. ‘Don’t blame the messenger’ is het thema en tevens wordt ingespeeld op het jaar van de boerderij.

Het format van de tocht is aangepast. Vanaf nu ligt de start een eindje verderop. In de regel is dat een klein half uurtje rijden of een afstand van ongeveer 25 km. In dit geval begint de tocht in Neerkant.

De tocht voert via de Vuurlinie, deeluitmakend van de Peel-Raamstelling, naar Moostdijk. Zodoende passeren we in feite bijna twee leden van de Instellingsraad. Ook de ruiming van de hobbykippen ten tijde van de vogelpestcrisis komt nog even aan de orde. Binnendoor gaat het dan richting het ‘kruuspunt’ van de Peel: Meijel. Maar eerst brengen we een bezoek aan de St.Wilbertput, gelegen op de grens van Brabant en Limburg. Dan steken we de grote weg over naar Simonshoek en Platveld. En via de rotonde ‘De Stoep’ komen we in Heibloem met zijn afwateringskanaal. In café ‘Het Gareel’ dat langs de grote weg ligt, pauzeren we. Intussen heeft men ook tijd moeten inruimen voor de puzzel ‘vooruitboeren’.  Dit keer in de vorm van anagrammen. Alle woorden zijn ontleend aan het boerenleven van vroeger en nu. Zo wordt het omschreven dier ‘Alat eet poep’ een poelepetaat. En met de juiste letters op de juiste positie krijg je dan het woord STAMBOEKMERRIE.

Na het bijna-bezoek aan collega Miranda Bos gaat het naar de overkant van de weg. We komen in de buurt van ‘De Widdonck’. Vervolgens gaat het via Strubben naar Roggel. En via de St.Elisabethdreef komen we bij een grote parkeerplaats waar een wandeling van ongeveer 3 km gemaakt moet worden naar de Leumolen ofwel de St.Ursulamolen. Actie dus. Vervolgens rijden we in dit beekdal naar ‘Marleetjeshof’ alwaar een bakkerijmuseum is gevestigd. Ook in het museum moeten nog enkele vragen beantwoord worden. De hele dag hebben we van het fraaie weer genoten en sluiten deze dag met een Italiaans buffet af. Buiten nog wel. De herberg annex bakkerijmuseum is inmiddels gesloten.

De winnaar van deze editie is het team ‘Hotnews.Kom’ met 248 punten. Op de tweede plaats, slechts 1 punt minder, het team ‘The flying detectives’ met Ad van de Corput, Leonie Willems, Mieke Dobber en Ine Rijntjes.  Op de derde plaats nestelt zich een nieuw team: ‘De S.M.(er)S.’ met José van Dinter, Heike Kivits, Gijs Holthuis en Guus Muijres. Hun score is 235 punten. Deze tocht sluit een jaar af waarin teambuilding van groot belang was. ‘We hebben in deze dag ook moeten groeien’, aldus een tevreden Geert Meijer.

Bijzondere vragen en opdrachten:

  • Lever op het eindpunt een ruiker in die bestaat uit boerenjasmijn en boerenwormkruid.
  • Komen er in de tekst op het informatiebord (St.Wilbertsput) dieren voor? Zo ja, welke?

                (Dit is een strikvraag: in de tekst komen geen dieren voor. Wel de namen van dieren: adelaar                en leeuw)

  • Vul het volgende zinnetje (letterlijk) aan: Mette Fikke… (vanne mikke toet ut broeët gaar is. Tekst is te vinden op de bovenste verdieping van het bakkerijmuseum).