oriëntatietocht nummer 27, van het jaar 1998

Oriëntatietocht nr. 27

Schooljaar 1997-1998

Vertrek: Elkervoorde

Rustpunt:  ’ De Hoyse Hoeve ’ in Someren

Eindpunt: restaurant ‘De Peelsprong’ in Asten-Heusden

‘Na enkele honderden meters zien we rechts ons eindpunt liggen. Het ligt er Theatraal bij op een heel belangrijke splitsing van wegen. De een gaat deze kant op en een ander juist die kant. In dit geval is Thea ‘de een’ en zij wij ‘de ander’.  Och, het is maar een zijsprongetje. Sleur is immers de schimmel van het leven’.

Dit vormt de slottekst van deeltje 2 van de 27e editie. De directeur van de BAM sloeg een andere weg en dus besloot de schoolleiding om een eenwording van BAM en Elkervoorde te versnellen. Vandaar dat Thea de Rijcke in augustus  als directeur naar de Jozefstraat gaat.

Met dit gegeven smeedde ik een plan. Ze zaten in lokaal 13, ik zie ze nog zitten: Sjaak, Kees en José, even zonder Thea. Verbaasd. Dit keer onder de naam Alter na Thea. Ik doe het verzoek om Thea letterlijk over te dragen aan de BAM middels een draagbaar of zo. Ik heb de route inmiddels zodanig gemaakt dat we langs de BAM zullen rijden en haar dan kunnen overdragen. Ook doe ik de suggestie tot een straatnaambordje met ‘Thea de Rijckeweg’ erop. Ze doen mee. Ik had ook niet anders verwacht. En zo gebeurt het dat niet alleen het thema van deze tocht ‘Thea-ter’ op deze onderwijsaanpassing is afgestemd maar ook de symbolische overdracht zelf. En zo ziet het personeel van de BAM  – ik heb Henk Verbakel inmiddels van onze komst verwittigd – water branden als wij daar als uitgelaten team Thea op vrijdag 17 juli in een hangstoel overdragen. Totaal verbouwereerd. Er is zelfs een team, Thea ter Ziele die letterlijk een baar, in gepaste stijl, overdraagt onder de veelzeggende woorden: ‘BAM, daar ligt ze’. En door Kees werd tijdens zijn toespraakje nog een ‘IJzersterke’ zinsnede  toegevoegd: ‘Eenmaal iets gegeven, blijft gegeven’.

We passeren in deze tocht alle drie de andere deelscholen. Na het Hub van Doornecollege volgt de BAM alwaar we Thea symbolisch overzetten. Daarna via de Vloeieindsedreef gaat het naar Vlierden. Nog heel even zien we het PC-gebouw waarin thans het AC is gehuisvest. Via de wetenschapperswijk met o.a. Archimedes, Buys Ballot enz gaat het via de binnenlanden naar Lierop. Via de Hogeweg gaat het naar de Meervensedijk en de Bussersdijk. We pauzeren bij de Hoyse Hoeve. Intussen wordt er flink ‘paardgesprongen’ voor wat betreft de puzzel. In deel 2 gaat het richting het Keelven. Op dat moment moeten er nog 9 vennen gerealiseerd worden. Het gaat richting Someren-eind.Bij sluis ‘half twaalf’ steken we de Zuid-Willemsvaart over. Sinds kort is die oversteek onmogelijk gemaakt. En uiteindelijk via Behelp komen wij bij De Peelsprong uit in Asten-Heusden, gelegen op de hoek met de Gezandebaan.

Deze tocht wordt gewonnen door Thea en haar gouden ploeg Allter na Thea met 259 punten.  Op plaats 2 eindigt het team De Thealogen met Tiny Laukens, Ricky van  Oosterhout, Toon Kuunders en Thijs Maas. Het bidprentje levert een 1e plaats op in de uitdossing die ze weliswaar moeten delen met Alter na Thea en TheaterZiele. Deze laatste groep komt niet verder dan een 6e plek. Derde wordt In de hoofdrol met Ad van de Corput, Leonie Willems, Henk Heuts en Mieke Dobber.

Bijzondere vragen en opdrachten:

  • Lever op het eindpunt een gouden  ploeg in.

                (Thea noemde het team van Elkervoorde een ‘gouden team’, vandaar)

  • Welke film of musical bedoelen we hier (bij Nirwana)?

                (Blikkie van ‘The Wizard of Oz’)

  • Waar staan de letters van deze afkorting (DHSZOD) voor?

                (De Haas Schieten Zij Ons Doel).