oriëntatietocht nummer 23, van het jaar 1994

Oriëntatietocht nr. 23

Schooljaar 1993-1994

Vertrek: Elkervoorde

Rustpunt:  ‘De Dorpsherberg’ in Ospel

Eindpunt:  ‘De Dorpsherberg’ in Ospel.

De basisvorming heeft zijn intrede gedaan en dus is het thema ‘In vorm’ snel gevonden en zoals al jaren op een rij wordt het heel creatief vormgegeven. Zoals bijvoorbeeld de alternatieve schoolgids van het team Invorm(atief).Op deze tocht krijgen we veel commentaar. De tocht zou te lang zijn en de puzzel veel te moeilijk. En inderdaad met een totale tochtlengte van 72 km zitten we ruimschoots boven het gemiddelde. Bij de puzzel moeten er woorden met ‘vorm’ gemaakt worden door er iets vóór of er iets achter te plaatsen. Piet heeft al zijn tekentalenten ingezet. En zo krijgen we bijvoorbeeld vormelijk; vormloos; vormingscentrum; misvorm en vervormen om er maar enkele te noemen.

We hanteren vanaf nu binnenkomsttijden. Er is een tijdsinterval maar dan toch zijn er altijd nog teams die te laat binnenkomen en dus strafpunten behalen.  En soms is dat doorslaggevend voor de eindklassering. Bij de start krijgen alle teams een ‘pakje’ mee: een appel en een ei. ‘U kent ongetwijfeld het spreekwoord dat hierbij hoort. Pas dit toe en lever op het eindpunt iets origineels in dat hiermee duidelijk in verband staat’. Dat was dan de 1e verzamelopdracht.

De tocht gaat via de Deurnese wijk St.Jozefparochie. We laten het huidige onderwijsvierkant links en het andere uiteinde van de onderwijsladder, het gymnasium, rechts liggen. De tocht gaat dan binnendoor, via de Hazeldonk, naar Liessel. Via Hutten en Kleine Heitrak gaat het richting de Groote Peel. Via de Ospelerweg komen we bij de Dorpsherberg aan de Casseweg in Ospel.

Tijdens deel 2 gaan we via de achterkant van het dorpje Ospel richting Kreijel. Daar wordt de Noordervaart overgestoken. We komen zodoende terug bij het natuurreservaat Kruisvennen. In 1991 – Hans van Rutte kreeg bij café De Stoep in dat jaar iets in zijn oog –  was er toegezegd hier nog eens terug te komen. We passeren Stokershorst, een soort rustoord.  Na passage van Caluna en Aan den Grave komen we aan de zoom van Asbroek terecht. Vervolgens rijden we om de natuurreservaten De Banen en Sarsven heen en komen dan in de buurt van Nederweert-Eind.  Uiteindelijk blijkt het koffiepunt tevens het eindpunt te zijn. Met een barbecue sluiten we de tocht af. Barbecueën wordt door veel teams ook onderweg gedaan. Bij bepaalde teams is dat zelfs een traditie.

Het team Optima Forma met Ivo Verhagen, Herman Geenen, Dick Doezé en Hans van Rutte is dit jaar weer in optimale vorm. Ze behalen 265 punten van de 327 te behalen punten. Er zijn zelfs 7 teams die ex aequo de maximale 30 punten halen voor de uitdossing. Dat is echt zeldzaam. Op de tweede plaats eindigt Voor de vorm met Jac Worms, Leonie Willems, Mieke Dobber en Diny Michels. De vorm van Diny was dus zeer goed maar toch nog net niet voldoende voor de hoofdprijs. Op de derde plaats eindigt opnieuw een bekend gezicht voor de top 3: Vormzand met Kees IJzerman, Joke ter Steeg, Annalies Nijenhuis en Yvonne Kammenga.

Bijzonder vragen en opdrachten:

  • Wat stelt het logo van deze school (gymnasium St.Willibrord)  precies voor?

                (Het is een afbeelding van de Atheense munt uit de 5e eeuw voor Christus met een uil erop)

  • Door wie werd opdracht gegeven om dit te graven?(Noordervaart door Napoleon gegraven)
  • Hoeveel luikgaten tellen de luiken aan de straatzijde?

                (0 luikgaten; een luikgat is een gat waar een luik in past)

  • Welke mevrouw bloeit hier wit en tegen de houten afrastering?

                (Het betreft een Clematissoort: Mdme Le Coultre (zuiver wit) of Miss Bateman)

  • Je kiest van dit woord 12 letters en de overige 10 worden als het ware ‘doorgetrokken’. Van die 12 letters vorm je een woord. Welk woord wordt hier bedoeld?

                (Trekkerkeuringsstation – Seksekeuring)