oriëntatietocht nummer 19, van het jaar 1990

Oriëntatietocht nr. 19

Schooljaar 1989-1990

Vertrek: Sancta Maria

Rustpunt:  café-zaal ‘t Anker ’ in Merselo

Eindpunt:  ‘In de Keulsche Pot’ in Overloon.

Er is een stagiaire in het winnaarsteam. Herman Geenen! Pas na de stageperiode volgt er een definitief besluit. Dat lezen we in de aanloop naar de 19e editie van de tocht der tochten. Het voorspel begint met een zogenaamde bliksemenquête. Er wordt gepeild of men zelf de teams wil samenstellen of dat dit via trekking tot stand moet komen. Slechts 10 mensen kiezen voor trekking en de rest wil allemaal zelf bepalen bij welk team ze plaats nemen. In de aankondiging spreek ik nadrukkelijk uit dat de organisatie vóór vrijages is. Wat let de teams?

In ieder geval levert het zogenaamde Het Privé-team een dankbare bijdrage. Via een special – een aantal berichtjes daaruit zijn nog bijgevoegd – brengen zij uitgebreid nieuws en vooral roddels. Ze voldoen aan alle gestelde criteria, aldus het thema van deze tocht: Maak er een Potje van.

De tocht voert richting Zeilberg. We passeren de woning van oud-collega Tonnie van Dijk. We rijden na verloop van tijd min of meer parallel met het spoor. Tot twee keer toe wordt de overweg overgestoken. Zodoende belanden we op de Timmermansweg. We passeren het Duits Militair Kerkhof. Vlak voor het dorp Ysselsteyn gaat het richting Rouwkuilen , een klein natuurreservaat. Na de oversteek van de N270 komen we na passage van een klein riviertje in het dorpje Merselo terecht voor de koffie met vlaai.  De puzzel van deze tocht haakt in op ‘vlinders in je buik’ vanwege de op handen zijnde oriëntatietocht: een woordzoeker met allerlei vlinders. De overgebleven letters vormen nogmaals 2 vlinders die ook aan andere dieren doen denken: ZWALUWSTAART  en EEKHOORN.

Na passage van de molen ‘Nooitgedacht’ en Daland komen we bij een monument terecht; een zuil midden gelegen in de Ballonzuilbossen. In 1871 landde hier vanuit Parijs een luchtballon. De kern van Venray omzeilend komen we in het plaatsje Oostrum terecht. We bezoeken de Rosmolen en de St.Willibrorduskapel  gelegen binnen het  landgoed Geysteren. Daar moet men de omtrek van een heel dikke boom meten: 4.05 meter. We leggen ook nog een bezoek af in Meerlo, de woonplaats van de voormalige adjunct-directrice Riet Angenendt. Een ‘potpourrietje’. Er volgen ook nog een aantal vragen uit ‘bouw en verbouw’. Via het dorpje Smakt – een enkeltje wordt hier een paartje – komen we in de oorspronkelijke woonplaats van Jeanne Hofmans terecht Holthees. Het eindpunt wordt In de Keulsche Pot alwaar we op zijn chinees gaan fonduen.

En de winnaar van deze tocht is het team van De Hutselpotjes, te weten Leonie Willems, Diny Michels en Jeanne Hofmans. Het was de laatste tocht van Jeanne die een nieuwe baan had geaccepteerd bij VBOK, de vereniging Behoud van het Ongeboren Kind geaccepteerd om scholen voor te lichten. Jeanne is in mei 2003 op 48-jarige leeftijd overleden. Met 217 punten geven ze de gedoodverfde winnaar, Een POT nat van Ivo Verhagen, Dick Doezé, Hans van Rutte en stagiaire Herman Geenen, het nakijken. Op plek 3 eindigt het al eerder aangehaalde Privé-team dat, uiteraard zou ik bijna zeggen, het maximale aantal punten wist te scoren met de uitdossing. Er gaan trouwens nog steeds geruchten dat het team van Dick tijdens deze tocht werd bestolen: je moest namelijk een potje inleveren maar bij hen is het weggehaald.

Bijzondere opdrachten en vragen:

  • Breng een potje compôte mee en toon aannemelijk voor ons aan dat dit voor een spotprijsje gekocht is. U moet dit potje pas op het eindpunt inleveren.
  • Hoeveel geheel afgebeelde spenen telt u in dit figuur? (van varkensbedrijf Daland)

                (In totaal 30 spenen: 5×3 = wit en 5×3 = zwart)

  • Hoe heet deze vorm van metselen? (boerenvlechtingen)
  • Verder is opvallend de plat uitstekende stenen over een strekse laag. Hoe wordt dit genoemd? (schuine muizentand)