oriëntatietocht nummer 15, van het jaar 1986

Oriëntatietocht nr. 15

Schooljaar 1985-1986

Vertrek: Sancta Maria

Rustpunt:  ‘De Viersprong’ in De Rips

Eindpunt:  ‘de Kanthoeve’ in Bakel.

Hetzelfde eindpunt als in 1976. De vier deeltjes zijn er vanaf nu drie geworden. Het thema van deze tocht: ‘Van Beroep O…’ . Dat heeft alles te maken met het feit dat dit jaar het LHNO is verdwenen en plaats heeft gemaakt voor het VBO. Dick Doezé is op vrijdag 11 juli verhinderd en heeft zijn plaats geschonken aan een zekere William (Claassen).

Op diverse manieren wordt er weer invulling aan dit thema gegeven. De Opperlanders droppen overal, her en der, informatie over ‘opperlands’. Het ligt voor de hand dat de puzzel in het teken staat van beroepen. Welk beroep oefent Dhr. S.Kant uit Ermelo uit? Alle letters gebruikend leidt dit tot het beroep ‘slotenmaker’.

We passeren voor de zoveelste keer de bankschroef nabij het politiebureau, alhoewel, met ingang van dat jaar zijn de dienaren verhuisd naar de Hogeweg. De teams moeten de bekbreedte van deze schroef meten. De tocht voert via het gehucht Bruggen binnendoor naar ‘Bagaloso’, de oudere benaming van Bakel. De vlaai wacht de teams op in De Rips en wel bij café De Viersprong. Dan zijn we inmiddels ook de Klotterpeel gepasseerd. Dat is na afloop van deel 2. In deel 3 gaat het richting Elsendorp. We passeren een naturistisch dan wel nudistisch recreatiepark. Twee ‘andere’  natuurgebieden die men passeert zijn De Sijp en Cleefswit. Vervolgens gaar het naar Bakel.

Winnaar van deze editie wordt het team O.A-W.: Joke ter Steeg, Betsie Zoon, Jos Eevers en Sjef Packbier, afgelopen jaar nog derde. Het team O.T.O. met Ad Demarteau, Colien van de Munckhof , Wilma Louwers en Wim van Dongen wordt tweede. De Opperlanders blijven dit keer met hun William steken op de 3e plaats.

Bijzondere vragen en opdrachten:

  • Welk beroep uit de sport beoefent I.T.Roeder uit Neer? Het woordje ‘uit’ telt niet mee.
  • Laat bij CP-3 een Nederlands bankbiljet zien dat aan de volgende twee eisen voldoet:

             Volgens de vermelde datum moet het ook het 3e lustrum vieren en het serienummer moet een             veelvoud van 15 zijn.

             (biljet 25 gulden bestaat nu 15 jaar; is van 1971 en laatste cijfer moet een 0 zijn; nummer is       immers altijd deelbaar door 9)

  • Wat betekent de afkorting c.a.?

             (Dit betekent cum annexis: met den aankleve van dien; met bijlagen)

  • Hoe hoog is deze (kerk)toren? (De kerktoren van Bakel is 62 meter)
  • Lever bij CP-4 een ladder in, wel een echte!

             (ladder in kousen; toonladder enz).