oriëntatietocht nummer 02, van het jaar 1973

Oriëntatietocht nr. 2

Schooljaar 1972-1973

Vertrek: Sancta Maria

Rustpunt: café in De Mortel

Eindpunt:  café-zaal Lammers in Mierlo

Charles en Matern durven niet langer meer als tweetal op te treden. Stel je voor. Met name de kritiek van Piet van de Rijt heeft de nodige schrikreactie tot gevolg gehad. Dus wat gebeurt er? Piet wordt toegevoegd aan de organisatie. Onder zijn invloed komen alle oriënteringspunten nu rechts van de weg te liggen. Bij de eerste tocht waren er zegge en schrijven 2 regels. Dat moet uitgebreider!  Voortaan moet ook de kilometerstand genoteerd worden en opnieuw is Miep Gijsen in geval van nood telefonisch bereikbaar.

‘Staande met de neus naar school’ …zo vertrekken we op vrijdag 29 juni 1973. De route gaat richting Milheeze en vervolgens naar De Rips. Daar slaan we linksaf en slaan vervolgens de Doctor de Quayweg in. Die weg mondt uit in het dorp de Mortel. Bij de eigenaar van een benzinepomp kan elk team deel 2 van de tocht ophalen. ‘U kunt er ook wat gebruiken’. Voor het eerst een rustpunt.

De tocht gaat verder naar Aarle-Rixtel. In dat dorp moet het gegeven telefoonnummer gebeld worden voor een verzamelopdracht: Men moet in dit dorp een ansichtkaart van Aarle-Rixtel kopen.

Vervolgens gaat het naar Beek en Donk. Tenslotte via een oversteek over het spoor en het kanaal komen we bij het eindpunt, zaal Lammers, gelegen aan de Provinciale weg. Dit eindpunt is vooral bekend vanwege het examen rijvaardigheid.

Wat me ook nog bijstaat is dat Zr. Mathilda, (An Halverhout) de school verliet. Ze was docent Naaldvakken. Ze kreeg een prachtige tuinstoel en  is afgelopen jaar, in 2010, overleden.

Van winnaars en prijzen is mij helaas niets meer bekend.

Bijzondere vragen en opdrachten:

  • Welk merk heeft de benzinepomp?  (De meeste teams antwoorden met het merk benzine maar dat wordt niet gevraagd)
  • Van welk materiaal zijn de ‘leien’ van de kerk gemaakt? (van groen leisteen)
  • Welke dienst doet het grote witte ‘dier’ in de tuin? (het is een bloembak)
  • Hoe heet het oude herenhuis dat u nu passeert?  (Stienendaal in Aarle-Rixtel)