2.f.1 Gebouwen na 2000 algemeen

Het is bijna Kerstvakantie van het schooljaar 2000-2001. In het nieuwe kalenderjaar gaan ‘AC Kruisstraat’ en ‘AC Jozefstraat’ – samen dan 900 personen – onder hetzelfde dak aan de Jozefstraat onderwijs geven en volgen.

Op 22 december is de verhuizing en een laatste leerlingenfeest in de gymzaal boven de fietsenkelder gepland. En niet te vergeten de laatste groepsfoto van leerlingen en personeel op deze vaste stek in de Kruisstraat. Jaren lang een vanzelfsprekendheid. Dat moment moet vereeuwigd worden!

Vanaf het hoofdgebouw wordt door 'Foka Deurne' de laatste groepsfoto op Elkervoorde gemaakt… Wie herken je nog ?

Vele tafels, stoelen, kasten, apparatuur en niet te vergeten al die verhuisdozen vinden hun weg naar de St. Jozefstraat. Het hoofdgebouw, in 1958 gebouwd en in 1959 geopend. Daarnaast twee vrijstaande gymzalen en een aula. En niet te vergeten het gebouw vlak aan de Kruisstraat, de vroegere Sint Maria Mulo voor meisjes dat na de intrek van het LHNO de naam ‘de Trip’ kreeg. Adieu Kruisstraat dus. Lege lokalen en een bijna leeg computerlokaal waar de helpende leerlingen nog op een worstenbroodje getrakteerd worden uit dank voor hun hulp.

Door de 'cameraman' alles vastgelegd, nog even nakletsen met enkele helpers.

Al hoewel de schoolgebouwen sinds de verhuizing leegstaan, moeten conciërges van het Alfrinkcollege aanvankelijk nog regelmatig naar de Kruisstraat voor achtergebleven meubilair, bouwmaterialen of archiefstukken. Op de nieuwe locatie is daar allemaal geen plek voor! Terwijl de schoolbevolking van het Alfrinkcollege dag in dag uit het ‘te enge jasje’ ervaart verdwijnen de gemeentelijke bouwplannen langzaamaan achteraan in de kast. De vraag naar appartementen blijkt een stuk minder geworden ! De gebouwen krijgen een, weliswaar tijdelijke, andere bestemming. Hieronder een schema en een luchtopname daarvan.

Op de volgende pagina’s leest u meer over de andere (tijdelijke) bestemmingen. En tevens over de sloop van bepaalde bijgebouwen.