2.f. Gebruik gebouw na 2000

Wat gebeurde er met het gebouw na het vertrek van de schoolbevolking eind 2000?

Het is bijna Kerstvakantie van het schooljaar 2000-2001. Maar eerst moet er nog verhuisd worden. De schoolbevolking die op dat moment uit ruim 400 leerlingen en personeel bestaat, doet haar intrek in het schoolgebouw van de Bernard Alfrink Mavo op de St.Jozefstraat. Het begin van het nieuwe Alfrinkcollege dat zodoende ruim 900 personen gaat tellen en na de Kerstvakantie voor het eerst onder hetzelfde dak onderwijs gaat geven en volgen.

Vele tafels, stoelen, kasten, apparatuur en niet te vergeten al die verhuisdozen vinden hun weg naar de St.Jozefstraat. Adieu Kruisstraat dus. Het hoofdgebouw, in 1958 gebouwd en in 1959 geopend. Daarnaast twee vrijstaande gymzalen en een aula. En niet te vergeten het gebouw vlak aan de Kruisstraat, de vroegere Sint Maria Mulo voor meisjes. Er zijn gemeentelijke sloopplannen en wel op korte termijn. Jammer, want met de gebouwen, de aula uitgezonderd, is niets mis maar….er moeten nieuwe appartementen verrijzen. Daar is grote vraag naar.

Terwijl de schoolbevolking van het Alfrinkcollege dag in dag uit het ‘te enge jasje’ ervaart verdwijnen de gemeentelijke bouwplannen achteraan in de kast. De vraag naar appartementen is een stuk minder geworden.

Intussen valt het oog van een aantal Deurnese kunstenaars op de leeggekomen schoolgebouwen aan de Kruisstraat. Een ideale ateliersruimte. Er wordt in 2001 een Stichting opgericht. Het bestuur ervan wordt voorgezeten door Michiel Dankers. De overige leden zijn Guido Goorts (later opgevolgd door Hans de Bock) en Léon Verdonschot. In de zomer van dat jaar betrekken ze de verschillende lokalen van het hoofdgebouw en ook nog de vrijstaande gymzaal. Het gebouw vlak aan de weg gelegen wordt tijdelijk gebruikt door de peuterspeelzaal ‘Kiekeboe’. In een later stadium krijgen ook zij te maken met schaalvergroting.

In 2005 verschijnt er een uitgave van IVO-Deurne: ‘Op weg naar het onderwijsvierkant van Deurne’, onder regie van Harold van der Burgt. In de aanloop naar de publicatie wordt in de Kruisstraat ook nog een aantal foto’s gemaakt (2004). Het eerste spontane groen verschijnt op het pauzeplein.

De aula van de school wordt vanaf schooljaar 2003-2004 ook nog gebruikt door de dan pas gestarte praktijkschool, eveneens onderdeel van IVO-Deurne. Deze school voor speciaal voortgezet onderwijs start daar met 8 leerlingen. Ook oud-collega Thijs Maas heeft daar nog een tijdje gewerkt. De naam van deze school, bedacht door Jan ter Horst van HC, wordt begin 2004 onthuld: ‘De Sprong’. In 2006 verhuist deze steeds groter wordende deelschool naar het verbouwde schoolgebouw aan de Burgemeester Roefslaan, onderdeel van het onderwijsvierkant.

Met het vorderen van de jaren groeit het kunstenaarscollectief en opereert onder de naam DESTAT (Deurnese Stichting Ateliers). Ook een oud-collega van Sancta Maria/Elkervoorde zit regelmatig achter zijn ezel: het is Cor Verhoeven. Zijn atelier is de vroegere IHNO-kamer van de Trip.

Onderstaande foto’s zijn gemaakt in december 2010. Het 21 leden tellende kunstenaarscollectief DE STAT (Deurnese Stichting Ateliers) houdt op een zondagmiddag open huis. Ze vieren het 10 jarig jubileum, zo lang is het op dat moment al geleden dat ze de plaats van leerlingen en leerkachten hebben ingenomen. Buiten oogt het als een soort gribus maar in de lokalen zelf is niet veel gewijzigd. Het gebouw wordt goed onderhouden. Boven op zolder, zeg maar de tweede verdieping, waar het kantoorsimulatiebedrijf van o.a. Dick Doezé was gevestigd staan nog diverse teksten op de wand uit december 2000. Wij willen blijven! Verder zie je schilderijen van Roeland Kneepkens, zoon van de inmiddels bekende Deurnese kunstenaar Henk Kneepkens die bijvoorbeeld veel kinderboeken heeft geïllustreerd. In de trip zijn op dat moment mijn lokaal 25 (wiskundewerklokaal) en 26 (handvaardigheid) tot expositieruimte omgebouwd. De tussendeur – in al die jaren achter schotten verborgen – is weer geopend. En overal veelzijdige kunstenaars die prachtige dingen hebben gemaakt. Hieronder de fotogalerij.

Op 19 oktober 2014 is er de laatste mogelijkheid om de schoolgebouwen te bezoeken. Zowel de kunstenaars van de STAT als alle gebruikers van het voormalige Hub van Doornecollege aan de Haspelweg ‘De Uitkomst’, moeten uiterlijk 10 november 2015 de gebouwen verlaten hebben. Op stel en sprong!Hoewel men wist dat de huisvesting van tijdelijke aard was, komt dit toch als een donderslag bij heldere hemel. En het vreemde is, concrete plannen voor nieuwbouw zijn er niet. Ook niet voor de Kruisstraat.

Aan het begin van deze eeuw kocht de gemeente Deurne de gebouwen van Ons Middelbaar Onderwijs. Vervolgens is er meteen een koopcontract opgesteld met woningbouwvereniging Bergopwaarts. Daarin staat dat bij overdracht de gronden vrij van gebouwen en gebruik worden opgeleverd. Nu, oktober 2014, heeft de gemeente nog steeds het eigenaarschap. In 2015 zal tussen beide partijen verder overlegd worden. Dan zal ook het al of niet handhaven van de bestaande bebouwing aan de orde komen.

Hieronder een videofilm met foto’s uit 2014

Intussen maken de kunstenaars de gebouwen leeg en proberen tijdens twee weekenden in oktober 2014 via een vrije verkoop nog wat dingen te verkopen. En wij maken dankbaar gebruik van de gelegenheid om, misschien voor de laatste keer, in deze prachtige gebouwen rond te lopen.

Hieronder een videofilm met foto’s uit het najaar van 2014 en foto’s uit 2015.

Hieronder een galerij met overige foto’s uit die periode.

In het jaar 2015 blijft het lang stil. De kunstenaars zijn vertrokken en iedere gebruiker trok zijn eigen plan. Sommigen vonden een nieuwe ruimte en anderen gingen weer vanuit huis werken. Zelfs tijdens de carnavalsoptocht in genoemd jaar is er een groep (de PRcie van de Peelstrekels) die middels een politiek thema voor het sluiten en afbreken van cultuurbepalende gebouwen aandacht vraagt. Mede ingegeven door het recent sluiten van het Cultuurcentrum en het Hippisch centrum. Ook het gebouw van Sancta Maria wordt uitgezwaaid!

Pas in het voorjaar komt er meer duidelijkheid. Bergopwaarts wordt opnieuw eigenaar van de grond en panden. De woningbouwvereniging onderzoekt verder of de hoofdgebouwen behouden kunnen blijven. Via een anti-kraak organisatie worden ze beveiligd. Wel worden de bijgebouwen, de aula en de twee vrijstaande gymzalen, gesloopt. Dit ook om nog meer vandalisme tegen te gaan. Op die plek in combinatie met het vroegere sportveld, wordt waarschijnlijk nieuwbouw gepleegd. Hieronder een videofilm met foto’s (Tip: onder 2.a.4. leest u t.z.t. meer over de redding van het kunstwerk van Pieter Wiegersma).

Hieronder een galerij met overige foto’s van de sloop van de bijgebouwen in het najaar van 2015.

T.z.t. volgt hieronder nog een filmverslag van de afbraak en sloopwerkzaamheden.

En wat gebeurt er nu, vanaf 2016, met de twee hoofdgebouwen? De Deurnese politiek heeft inmiddels ook wel ingezien dat de voormalige huishoudschool uit 1959 een markant gebouw is. Maar hoeveel geld heeft de Gemeente over voor het behoud van het pand (of beide panden) ? Je mag dan wel bereid zijn om cultureel erfgoed voor de volgende generaties te bewaren, maar daar hangt dan wel een prijskaartje aan van ruim € 700 000, zo las ik.  Als dat geld er niet komt zal er toch op den duur sloop volgen van één of zelfs beide gebouwen! Het is te hopen dat er een goede oplossing komt voor dit gedeelte van het centrum en dan graag mèt behoud van de karakteristieke bebouwing! Hoe dan ook, Bergopwaarts is eigenaar van de gronden en de gebouwen. Die gaan in ieder geval de komende jaren in Deurne zo’n 200 sociale huurwoningen bouwen. Door de sloop van de bijgebouwen is er voor een gedeelte van dat aantal ruimte o.a. aan de Dunantweg/Flemingstraat. 

Ontwikkelingen in 2016 en 2017

Op dinsdag 22 maart 2016 – de dag waarop in Brussel enkele vreselijke aanslagen werden gepleegd – heeft de gemeenteraad van Deurne tijdens de raadsvergadering ingestemd met het behoud van de twee panden gelegen aan de Kruisstraat.Er komen koop- en huurappartementen. Om dit plan mogelijk te maken en zodoende de 2 markante gebouwen voor Deurne te behouden is een bedrag van 730 000 Euro  gemoeid. Alleen de fracties van VVD en CDA stemden tegen het voorstel.


In de loop van 2017 verschijnt nevenstaand reclamebord in de Kruisstraat, vlak voor het gebouw dat direct aan de straatzijde is gelegen. In de twee voormalige schoolgebouwen (hoofdgebouw en ‘de Trip’) zullen straks 50 huurappartementen in het goedkope segment komen. Daarnaast komen er ook nog 35 goedkope dan wel middeldure koopappartementen.

Van verdere ontwikkelingen houden we je op de hoogte.