Serie 3.4 Logo’s

Logo’s

Vaak lees je als omschrijving voor een logo ‘een afbeelding waaraan je een merk of een bedrijfsnaam herkent’. In de afgelopen 40 jaar is het logo meerdere keren aangepast, gemoderniseerd. René Cober was destijds altijd nauw betrokken als de huisstijl een aanpassing moest ondergaan. Met het jaartal onder de foto wordt aangegeven uit welk kalenderjaar het logo is gefotografeerd; dus niet het jaar van wijziging of invoer. Overigens, de verzamling is niet compleet.